Belangenbehartiging

Nieuwe wetgeving over sociale tewerkstelling, strengere richtlijn voor milieuvergunning of vraag naar investeringsmiddelen? Het beleidsteam van HERW!N lobbyt, participeert en behartigt de belangen van haar leden: maatwerkbedrijven en sociale circulaire ondernemers.

Individueel maatwerk

 • Inclusief werken

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid verder inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie. De komende maanden wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de sector.

  Lopende zaken

 • Eerste principiële goedkeuring decreet

  Lees meer

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA)

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn akkoorden tussen werkgevers- en werknemers organisaties en de Vlaamse overheid omtrent koopkracht en kwaliteit van de arbeid in de Vlaamse social profitsectoren. Het zijn kaderakkoorden die per sector in cao’s moeten worden uitgewerkt. De VIA-akkoorden worden afgesloten voor 5 jaar. Momenteel bevinden we ons in de looptijd van VIA 6 (2021-2025).

  Lopende zaken

 • Definitief VIA 6-akkoord getekend!

  Het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021
  Lees meer
 • VIA 6 protocol voor de sector ondertekend

  Protocol in uitvoering van het VIA 6 - voorakkoord.
  Lees meer

Kwaliteit

Elk maatwerkbedrijf of dienstverlener van WSE, VDAB of Syntra moet vanaf 2 september 2021 over een kwaliteitslabel beschikken. HERW!N gidste de leden met infosessies en een overeenkomst met auditbureau Cert’up naar een label op maat van de organisatie

  Lopende zaken

 • kwaliteitslabel

  Alle maatwerkbedrijven die lid zijn van HERW!N hebben sinds september 2021 een kwaliteitslabel op zak
  Lees meer

IFIC

IFIC is het instituut voor functieclassificatie, opgericht in 2002, dat in VIA 4 de opdracht heeft gekregen om voor de klassieke VIA-sectoren (waartoe de maatwerksector behoort) een analytische functieclassificatie te ontwikkelen. De functieclassificatie moet de basis vormen van een nieuw loonhuis.

  Lopende zaken

 • IFIC voor maatwerksector

  IFIC maatwerk
  Lees meer

Paritair comité 327.01

 • Inclusief werken

In het paritair subcomité voor de de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01) worden de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden overeengekomen en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Herw!n verdedigt er de belangen van haar leden-werkgevers. De standpunten die de werkgeversdelegatie binnen het paritair comité verdedigt, worden voorbereid in de interne, door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep Paritair comité.

  Lopende zaken

 • Interpretatieve nota bij de cao premie omkaderingspersoneel

  Interpretatiegeschil noopt tot interpretatieve nota
  Lees meer
 • CAO's SWT en tijdskrediet landingsbanen afgesloten

  CAO's afgesloten binnen het PC 327.01 in uitvoering van NAR-CAO's
  Lees meer