Belangenbehartiging

Administratieve vereenvoudiging in collectief maatwerk

Gepost op 08/09/2023
  • Inclusief werken

De belangrijkste wijziging betreft het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Het POP en wijzigingen ervan, moeten niet langer standaard worden geregistreerd in de databank van de VDAB. Het POP moet enkel nog worden geregistreerd naar aanleiding van een evaluatie, samen met het evaluatieformulier., uiterlijk 10 dagen voor het evaluatiegesprek

Ook de inhoudelijke vereisten van het POP zijn lichtjes aangepast. Het POP moet niet langer een opgave bevatten van verbeteracties voor generieke en technische competenties, maar moet voortaan minimaal twee verbeteracties voor generieke of technische competenties vermelden.

De diplomavereisten en werkervaringen voor de functie van sociale dienst zijn bij ministerieel besluit vastgelegd op 4 maart 2024. De vage notie ‘gelijkwaardig aan een bachelor sociaal werk’ krijg zo een meer concrete invulling. Je kan de lijst vinden in de FAQ.

Daarnaast werd het startpakket bij wedertewerkstelling na doorstroom bepaald op 45% midden.

Ook de omschrijving van uiterst kwetsbare persoon wordt aangepast. Het besluit vereist niet langer dat de persoon twee jaar niet-werkend werkzoekend is. Dit betekent dat ook andere vormen van inactiviteit in de toekomst kunnen volstaan om als uiterst kwetsbare persoon te worden beschouwd. De VDAB moet daartoe dan wel nog zijn administratieve instructies aanpassen.

Tenslotte is bepaald dat, gelet op de recente harmonisatie van de RSZ-statuten, de erkenningen sociale en beschutte werkplaats tot uiterlijk 30 juni 2028 zullen worden behouden.

De wijzigingen zullen in werking treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Enkel voor leden

Om de updates van belangenbehartiging te lezen, moet je lid zijn van HERW!N en ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
Is je organisatie lid? Vraag hier je login. Ben je nog geen lid? Vraag hier om lid te worden.