Belangenbehartiging

De sociale tewerkstellingsonderneming (STO) is geboren!

Gepost op 19/02/2024
  • Inclusief werken

Op vrijdag 19/01/2024 keurde de Vlaamse Regering het derde ontwerp van het ondersteuningsdecreet (decreet over de ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen) goed. Daarin komen we een nieuws soort sociale onderneming tegen: de sociale tewerkstellingsonderneming (STO). Sociale tewerkstellingsondernemingen zijn ondernemingen die door de Vlaamse Regering zijn erkend en die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

a) ze hebben tot doel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kwaliteitsvol te begeleiden en competentieversterkend in te schakelen… ;
b) ze stellen op jaarbasis op ondernemingsniveau minimaal 30% werknemers tewerk met individueel maatwerk;
c) ze kennen een beperking toe op het uitkeren van de winst in functie van hun sociale doelstellingen;
d) ze zijn geregistreerd als kwaliteitsvolle dienstverleners bij DWSE.

Het decreet moet nu nog wel door het parlement worden goedgekeurd, maar als het goed is voor de regering zal het ook wel goed zijn voor het parlement.

Bij HERW!N zijn we hierover heel blij, niet enkel omdat het fijn is als jarenlang lobbywerk wordt beloond, maar vooral omdat het een oplossing biedt voor onze leden maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen, die sinds de zomer van vorig jaar met individueel maatwerk aan de slag gegaan zijn. Ook voor leden die noch maatwerkbedrijf, noch maatwerkafdeling, noch lokale diensteneconomie-onderneming waren of zijn kunnen als STO een duidelijke erkenning als sociale economie onderneming bekomen.

Enkel voor leden

Om de updates van belangenbehartiging te lezen, moet je lid zijn van HERW!N en ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
Is je organisatie lid? Vraag hier je login. Ben je nog geen lid? Vraag hier om lid te worden.