Belangenbehartiging

RSZ harmonisering

De harmonisatie van de RSZ-statuten tussen de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen (en de maatwerkbedrijven) ligt al jaren op de plank, maar als gevolg van de federale staatsstructuur bleef het tot op heden dode letter.
Eind 2021 werd de harmonisatie echter opgenomen in het federale begrotingsakkoord, waardoor een gelijkschakeling voor wat de federale regels betreft plots wel mogelijk werd.
Om het gelijke speelveld te bewaren, betekent dit dat er ook op Vlaams niveau hervormingen moeten worden doorgevoerd.

Lopende zaken

 • Programmawet plaatst alle maatwerkbedrijven onder categorie 3

  De programmawet van 27 december 2021 breidt het toepassingsgebied van categorie 3 van de structurele vermindering uit naar alle maatwerkbedrijven. Voordien was dit beperkt tot de beschutte werkplaatsen.

  Dit betekent dat de formule voor de berekening van de structurele vermindering wijzigt (de structurele vermindering stijgt lichtjes). Daarnaast kan de doelgroepvermindering oudere werknemers niet langer toegepast worden.

  Op niveau van de doelgroep blijft alles voorlopig ongewijzigd.

  Lees meer
 • Wijziging KB sociale maribel ondertekend

  De sociale werkplaatsen maken sinds 1/1/2022 deel uit van het Sociale Maribelfonds van PC 327.  De bestaande sociale maribel die gefinancierd wordt met de opbrengsten van de SINE+ dooft uit.

   

  Lees meer
 • Opheffing GESCO doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel - besluit Vlaamse Regering ondertekend!

  Het besluit omtrent de opheffing van de GESCO’s in omkadering werd op 6 mei 2022 op de Vlaamse Regering ondertekend en treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2022.

  Lees meer