Belangenbehartiging

RSZ harmonisering

De harmonisatie van de RSZ-statuten tussen de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen (en de maatwerkbedrijven) ligt al jaren op de plank, maar als gevolg van de federale staatsstructuur bleef het tot op heden dode letter.
Eind 2021 werd de harmonisatie echter opgenomen in het federale begrotingsakkoord, waardoor een gelijkschakeling voor wat de federale regels betreft plots wel mogelijk werd.
Om het gelijke speelveld te bewaren, betekent dit dat er ook op Vlaams niveau hervormingen moeten worden doorgevoerd.

Lopende zaken

 • Tweede fase RSZ harmonisering (in aantocht)

  De tweede fase betekent de opname van de doelgroepwerknemers bij alle maatwerkbedrijven in categorie 3b van de structurele vermindering. Dit schakelt de (federale) RSZ-kost voor een doelgroepwerknemer van een voormalig beschutte werkplaats gelijk met de kost voor een doelgroepwerknemer van een voormalige sociale werkplaats. Op Vlaams niveau betekent deze gelijkschakeling de opheffing van het GESCO-statuut voor doelgroepwerknemers collectief maatwerk.

  Lees meer
 • Programmawet plaatst alle maatwerkbedrijven onder categorie 3

  De programmawet van 27 december 2021 breidt het toepassingsgebied van categorie 3 van de structurele vermindering uit naar alle maatwerkbedrijven. Voordien was dit beperkt tot de beschutte werkplaatsen.

  Dit betekent dat de formule voor de berekening van de structurele vermindering wijzigt (de structurele vermindering stijgt lichtjes). Daarnaast kan de doelgroepvermindering oudere werknemers niet langer toegepast worden.

  Op niveau van de doelgroep blijft alles voorlopig ongewijzigd.

  Lees meer
 • Wijziging KB sociale maribel ondertekend

  De sociale werkplaatsen maken sinds 1/1/2022 deel uit van het Sociale Maribelfonds van PC 327.  De bestaande sociale maribel die gefinancierd wordt met de opbrengsten van de SINE+ dooft uit.

   

  Lees meer
 • Opheffing GESCO doelgroepvermindering voor omkaderingspersoneel - besluit Vlaamse Regering ondertekend!

  Het besluit omtrent de opheffing van de GESCO’s in omkadering werd op 6 mei 2022 op de Vlaamse Regering ondertekend en treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2022.

  Lees meer
 • RSZ tweede fase: controleer de RSZ-aangifte op niet opgenomen GESCO rechten!

  Uit de gegevens van WSE in het kader van de tweede fase van de RSZ harmonisatie is nogmaals gebleken dat er voor een substantieel gedeelte van de doelgroepwerknemers collectief maatwerk binnen de voormalig sociale werkplaatsen geen enkele RSZ-vermindering wordt aangevraagd. Dit strookt niet met het beginsel dat elke doelgroepwerknemer binnen contingent hetzij het SINE, hetzij het GESCO statuut heeft. We raden aan om dit na te trekken en indien nodig, voor alle kwartalen binnen de verjaringstermijn recht te zetten.

  Lees meer