Belangenbehartiging

Paritair comité 327.01

 • Inclusief werken

In het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01) worden de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden overeengekomen en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Herw!n verdedigt er de belangen van haar leden-werkgevers. De standpunten die de werkgeversdelegatie binnen het paritair comité verdedigt, worden voorbereid in de interne, door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep Paritair comité.

Lopende zaken

 • Interpretatieve nota bij de cao premie omkaderingspersoneel

  Een interpretatiegeschil tussen werkgevers en vakbonden heeft geleid tot een interpretatieve nota bij de cao houdende een premie voor omkaderingspersoneelsleden in uitvoering van VIA 6. De nota verduidelijkt dat werknemers met een intern barema dat gelegen is tussen categorie 2 en 3 van de sectorale functieclassificatie ook recht hebben op de premie tenzij hierdoor het barema van categorie 2 op jaarloonbasis wordt overschreden.
  Daarnaast onderschrijven de sociale partners in de nota het principe van gelijke subsidies voor dezelfde verplichtingen. De nota werd aan alle sociale secretariaten meegedeeld.

  Lees meer
 • CAO's SWT en tijdskrediet landingsbanen afgesloten

  Op het paritair comité van 21 september 2021 werden een aantal cao’s aangenomen in uitvoering van de NAR cao’s rond SWT en tijdskrediet landingsbanen.

  • Wat betreft SWT, werd de leeftijdsvoorwaarde conform de NAR cao’s opgetrokken van 59 tot 60 jaar voor alle stelsels. Let op, doelgroepwerknemers hebben rechtstreeks op basis van de NAR cao 150 recht op SWT vanaf 58 jaar indien ze 35 jaar loopbaan tellen.
  • Tijdskrediet landingsbanen is nu opnieuw mogelijk (met onderbrekingsuitkeringen) vanaf de leeftijd van 55 jaar.

  De cao’s hebben een geldingsduur tot juni 2023. De integrale teksten van de cao’s zullen worden gepubliceerd zodra we van de FOD Waso de gereviseerde neergelegde versies hebben ontvangen

  Lees meer
 • Cao's in het kader van de RSZ harmonisatie en tripartite akkoord ondertekend!

  Cao’s over de sociale maribel en cao harmonisatie ondertekend

  Lees meer
 • VIA 6 cao rond structureel telewerk ondertekend

  Intersectorale VIA 6 cao rond structureel telewerk

  Lees meer