Belangenbehartiging

Klimaatjobs

 • Hergebruik
 • Fiets
 • Businessmodellen met impact
 • Repareren
 • Voedseloverschotten

Met het groeipad circulaire economie: “1000 Klimaatjobs” engageert de Vlaamse Overheid  om 1000 extra jobs te creëren in de sociale circulaire economie. Hiermee creëren we jobs én dragen we bij aan de duurzaamheid van Vlaanderen. In een eerste fase wordt een projectoproep gelanceerd voor bijna €8 miljoen, goed voor 360 extra medewerkers voor erkende maatwerkbedrijven.
Studies hebben aangetoond dat een sterke sociale circulaire economie tot wel 60% van de broeikasuitstoot kan verminderen.

Daarboven bieden we extra kansen aan mensen die nood hebben aan maatwerk en verder van de arbeidsmarkt verwijderd staan.

Lopende zaken

 • Projectoproep

  Groeipad 1000 klimaatjobs: timing

  Aanvraagperiode (4 juli tot 28 augustus 2022)

  • In deze periode kunt u, indien uw onderneming beantwoordt aan de subsidievoorwaarden en aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden een projectvoorstel indienen.
  • De handleiding en het aanvraagformulier hebt u in uw mailbox ontvangen van het DWSE indien u aan de vereiste invullingsgraad voldeed. U vindt ze ook hier terug.
  • U dient uw projectaanvraag ten laatste op 28/08/2022 elektronisch in, op het emailadres: collectiefmaatwerk@vlaanderen.be

   

  Beoordelingsperiode (29 augustus tot midden september 2022)

  • ontvankelijkheidsonderzoek
  • inhoudelijk onderzoek uit op de ontvankelijke aanvragen.
  • Indien uw projectvoorstel voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden volgt een beslissing over toelating tot het groeipad “1000 klimaatjobs”.
  • Indien uw projectvoorstel niet voldoet kan er aan uw onderneming géén bijkomend contingent worden toegekend in het kader van het groeipad “1000 Klimaatjobs”.

  Toekenningsfase(s)

  • eerste toekenningsfase in het kader van het globale groeipad “1000 Klimaatjobs” in gaat op 1 oktober 2022
  • tweede toekenningsfase, verwacht 1 januari 2023 (onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen).
  Lees meer
 • Webinar

  Lees meer
 • Derde fase klimaatjobs - oktober 2023

  De derde ronde van de klimaatjobs is uitgevoerd: op 1 oktober 2023 heeft het departement 584 VTE contingent collectief maatwerk toegevoegd. Alle bedrijven die recht hebben op een bijkomend contingent, hebben daarvan een brief ontvangen.

  Daarnaast was er nog een deel van de 1000 klimaatjobs nog niet verdeeld bij de oorspronkelijke toekenning. Dat is nu wel gebeurd, door bijkomende toekenningen aan alle bedrijven die bij de oproep hadden aangegeven dat ze veel meer mensen kunnen gebruiken dan aangevraagd. Die bedrijven hebben ook daar een brief over ontvangen.

  Lees meer
 • Vierde ronde klimaatjobs

  Op 1 januari 2024 komt er in een vierde ronde 37,5 VTE contingent bij.

  Lees meer