Belangenbehartiging

Collectief maatwerk

 • Inclusief werken

Het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en diens uitvoeringsbesluiten regelen de erkenning en subsidiëring van de maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Collectief maatwerk is de integratie van de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen in eenzelfde regelgevend kader in Vlaanderen.

Lopende zaken

 • Onderzoek naar de indiceringen richting CMW en LDE

  Toeleiden van de doelgroepmedewerkers in Collectief Maatwerk en LDE

  Lees meer
 • Oproep proeftuinen samenwerking sociale economie-zorg gelanceerd!

  Vlaamse regering trekt 1,7 miljoen euro uit om samenwerkingsverbanden op touw te zetten tussen sociale economie ondernemingen en zorg- en welzijnsinstellingen

  Lees meer
 • BTW binnen sociale economie; Herw!n pleit voor behoud 6%-tarief

  De eeste fase van de bredere fiscale hervorming van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevat het voorstel om de BTW-tarieven van 6% en 12% te harmoniseren tot een eenvormig tarief van 9%.

  Dit zou betekenen dat de goederen verkocht in kringloopwinkels en diensten geleverd door instellingen met een sociaal oogmerk (waaronder sociale werkplaatsen vallen) duurder worden voor de consument.

  Dit is onbegrijpelijk en valt niet te rijmen met de onderliggende doelstelling van de de hervorming om toe te werken naar een fiscaliteit die socialer en duurzamer is.

  Herw!n nam het voortouw in een brede coalitie van de vertegenwoordigers van de sociale economie binnen Vlaanderen en Wallonië om te pleiten voor het behoud van het 6%-tarief binnen de sociale economie.

  Lees meer
 • Administratieve vereenvoudiging in collectief maatwerk

  De belangrijkste wijziging betreft het persoonlijk ontwikkelingsplan.

  Het POP en wijzigingen ervan, moeten niet langer standaard worden geregistreerd in de databank van de VDAB. Het POP moet enkel nog worden geregistreerd naar aanleiding van een evaluatie, samen met het evaluatieformulier., uiterlijk 10 dagen voor het evaluatiegesprek

  Ook de inhoudelijke vereisten van het POP zijn lichtjes aangepast. Het POP moet niet langer een opgave bevatten van verbeteracties voor generieke en technische competenties, maar moet voortaan minimaal twee verbeteracties voor generieke of technische competenties vermelden.

  De diplomavereisten en werkervaringen voor de functie van sociale dienst zullen bij ministerieel besluit worden vastgelegd. De vage notie ‘gelijkwaardig aan een bachelor sociaal werk’ krijg zo een meer concrete invulling.

  Daarnaast werd het startpakket bij wedertewerkstelling na doorstroom bepaald op 45% midden.

  Ook de omschrijving van uiterst kwetsbare persoon wordt aangepast. Het besluit vereist niet langer dat de persoon twee jaar niet-werkend werkzoekend is. Dit betekent dat ook andere vormen van inactiviteit in de toekomst kunnen volstaan om als uiterst kwetsbare persoon te worden beschouwd. De VDAB moet daartoe dan wel nog zijn administratieve instructies aanpassen.

  Tenslotte is bepaald dat, gelet op de recente harmonisatie van de RSZ-statuten, de erkenningen sociale en beschutte werkplaats tot uiterlijk 30 juni 2028 zullen worden behouden.

  De wijzigingen zullen in werking treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Lees meer