Belangenbehartiging

Collectief maatwerk

 • Inclusief werken

Het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en diens uitvoeringsbesluiten regelen de erkenning en subsidiëring van de maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Collectief maatwerk is de integratie van de voormalig sociale en de voormalig beschutte werkplaatsen in eenzelfde regelgevend kader in Vlaanderen.

Lopende zaken

 • Onderzoek naar de indiceringen richting CMW en LDE

  Toeleiden van de doelgroepmedewerkers in Collectief Maatwerk en LDE

  Lees meer
 • Oproep proeftuinen samenwerking sociale economie-zorg gelanceerd!

  Vlaamse regering trekt 1,7 miljoen euro uit om samenwerkingsverbanden op touw te zetten tussen sociale economie ondernemingen en zorg- en welzijnsinstellingen

  Lees meer