Belangenbehartiging

Toeleiding

H!-leden hebben vandaag heel wat jobs op maat in de aanbieding. Tegelijkertijd zien en horen we elke dag dat er nog heel wat mensen zijn in een kwetsbare maatschappelijke positie en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen voor wie werk op maat een belangrijke stap kan zijn richting maatschappelijke participatie.

Hoe komt het dat beide groepen elkaar moeilijk vinden en belangrijker nog, hoe kunnen wij meebouwen aan oplossingen?

In deze rubriek bundelen we de meest relevante informatie over de zoektocht naar antwoorden op deze complexe uitdaging. We kijken heel breed, van obstakels in de indiceringsprocedure over doelgroepverbreding (langdurig zieken, asielzoekers, NEET,…) tot een kritische blik op eventuele drempels in de eigen werking.

Lopende zaken

 • Traject toeleiding

  Na een grondige analyse op basis van een dertigtal gesprekken met H!-leden en verschillende stakeholders (Werkplekarchitecten, VVSG, Brugfiguur Werk, GTB, VDAB,…) zijn we tot de vaststelling gekomen dat we, naast het bepleiten van een efficiënter indicerings- en toeleidingsproces, ook andere pistes moeten verkennen om de toeleidingsproblematiek aan te pakken.

  Samen met de H! stuurgroep Toeleiding hebben we in totaal 5 werven gedefinieerd waar we de komende tijd sterk op willen inzetten. Dit willen we zowel doen via belangenbehartiging en netwerkversterking, 

  Dit Traject bestaat uit:
  Lees meer
 • Gelijkschakeling gebruik ICF voor CMW en IMW

  Op 5 december 2023 keurde de Raad van Bestuur van VDAB de verdere alignering van de indiceringsflow van Collectief Maatwerk en Individueel Maatwerk goed. Voortaan moet er zowel voor CMW als voor IMW tussen 20 en 43 categorieën van het ICF worden ingevuld om een voldoende beeld te geven over het arbeidsmatig functioneren van de betrokken persoon. Er wordt ook een ‘kwaliteitsmanagementsysteem’ uitgewerkt voor het proces van adviesbepaling om te bewaken dat mensen steeds het meest gepaste advies krijgen.

  Lees meer