Impact

Sociaal circulair ondernemen heeft positieve impact! Investeren in sociale tewerkstelling brengt op. Bijna 15.000 euro per medewerker per jaar. Dat blijkt uit de kosten-batenanalyse van HERW!N die deze jaarlijkse nettowinst berekende.

 

  • Impact op de medewerker: de sociale contacten, de structuur en een hoger inkomen als je werkt zorgen voor zelfvertrouwen, toekomstperspectief en een sociaal, financieel vangnet bij tegenslag
  • Impact op de samenleving: de sociale kosten van werkloosheid, gezondheidsomstandigheden en armoede dalen
  • Impact op de reguliere economie: innovatieve niches en opgeleide medewerkers hebben aantrekkingskracht op ondernemingen.

 

10.753
medewerkers
80%
kansenmedewerker
97
leden
257 miljoen
omzet
23.000 uren
opleiding

Inclusief werken

Het is niet omdat je het even wat moeilijker hebt in je leven of omdat je een beperking hebt, dat je geen recht meer hebt op een job. Een job geeft structuur en trots in je leven en daarom is het zo belangrijk dat we blijven investeren in de sociale economie. De begeleiding die we voorzien op de werkvloer, de expertise om een context aan te passen waar iedereen zich goed voelt, dat is waar sociale ondernemingen het verschil maken.

Meer over dit thema
22
erkende Energiesnoeiers
185
medewerkers
9356 *
energiescans
198
waterscans
172
consumptie- en sorteerscans
312
huur- en isolatiepremies
699
bezoekers aan de Switch-campagne
320
kwetsbare klanten geswitcht naar een goedkoper energiecontract

Hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De Kringwinkels zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

Meer over dit thema
74 892 ton
ingezamelde spullen
30 071 ton
verkochte spullen
4,5 kg
hergebruik per vlaming
4572
medewerkers
6,5 miljoen
klanten
163
winkels

Voedseloverschotten

Voedseloverschotten herverdelen is goed voor het klimaat, geeft beter toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede en zorgt voor sociale tewerkstelling.

Flavour is een Europees samenwerkingsverband met 10 partners uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië die voedselafval proberen verminderen.

Met financiële EU-steun halen sommige partners voedseloverschotten op bij supermarkten, veilingen of bedrijven en verdelen ze die onder mensen in armoede. Andere partners zoeken nieuwe manieren om voedseloverschotten een nieuw leven te geven, zoals pompoensoep of gedroogde groenten maken.

De focus bij alle Flavour activiteiten ligt op jobcreatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij halen het voedsel op en verdelen het. Om coaches en managers te ondersteunen bij het opleiden en omkaderen van sociale werknemers ontwikkelden de Flavour-partners een trainingsgids.

Daarnaast proberen de partners ook de sector rond voedseloverschotten te versterken. Dat doen ze door beleidsaanbevelingen te doen bij politici of onderzoek te doen naar sterke businessmodellen.

De afgelopen jaren haalden de partners al meer dan 5000 ton voedsel op, dat ze verdeelden aan meer dan 150.000 mensen in armoede. Daarbij creëerden ze ook tientallen nieuwe jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten? Bezoek de website via deze link.

Meer over dit thema
339
sociale organisaties (her)verdelen voedseloverschotten
11
actieve distributieplatforms
198
schenkers
105
medewerkers
112.562
bereikte mensen in armoede
1768
ton ingezamelde voedseloverschotten
75% verse producten, 54% groenten en fruit

Fietsmobiliteit

Fietsverhuur, fietsherstel, fietsparkeren, innovatie en fietscultuur. Daarbij zetten we maximaal in op sociale tewerkstelling.

Meer over dit thema
38
fietspunten
131.000
fietsen hersteld
54.000
fietsen verhuurd
6.800
fietsen verkocht
300.000
fietsritten
73.589
autoritten minder!
564
medewerkers

Businessmodellen met impact

Met sociaal circulaire businessmodellen creëren onze leden ecologische, maatschappelijk en economische waarde. Inclusiviteit, het bevorderen van biodiversiteit en het sluiten van kringlopen staat daarbij centraal.

Meer over dit thema