Impact

Sociaal circulair ondernemen heeft positieve impact! Investeren in sociale tewerkstelling brengt op. Bijna 15.000 euro per medewerker per jaar. Dat blijkt uit de kosten-batenanalyse van HERW!N die deze jaarlijkse nettowinst berekende.

 

  • Impact op de medewerker: de sociale contacten, de structuur en een hoger inkomen als je werkt zorgen voor zelfvertrouwen, toekomstperspectief en een sociaal, financieel vangnet bij tegenslag
  • Impact op de samenleving: de sociale kosten van werkloosheid, gezondheidsomstandigheden en armoede dalen
  • Impact op de reguliere economie: innovatieve niches en opgeleide medewerkers hebben aantrekkingskracht op ondernemingen.

 

11.225
medewerkers
81%
kansenmedewerker
92
leden
238,5 miljoen
omzet
41 opleidingen
H!Academy

Hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De Kringwinkels zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

Meer over dit thema
85 362 ton
ingezamelde spullen
40 385 ton
verkochte spullen
6 kg
hergebruik per vlaming
6151
medewerkers
7 miljoen
klanten
127
winkels

Fiets

Fietsverhuur, fietsherstel, fietsparkeren, innovatie en fietscultuur. Daarbij zetten we maximaal in op sociale tewerkstelling.

Meer over dit thema
14
fietsleden
93.381
fietsen hersteld
45.092
fietsen verhuurd
11.449
fietsen verkocht
4850
pakketjes bezorgd
2.822
ritjes met fietstaxi's
529
medewerkers

Energiebesparing

Je woning beter isoleren, verstandig omspringen met het gebruik van elektronische toestellen of tips om spaarzamer om te springen met het gebruik van energie en de grondstoffen die er voor nodig zijn. Door de enorme fluctuaties in de energiemarkt en de klimaatopwarming is dit iets waar iedereen mee bezig is. Onze Energiesnoeiers zorgen ervoor dat ook mensen die het minder breed hebben toegang krijgen tot praktische tips en hun woning en gebruik van toestellen kunnen verduurzamen.

Meer over dit thema
20
erkende Energiesnoeiers
104
medewerkers
18.474
energiescans
18.728
spaarpaketten

Businessmodellen met impact

Met sociaal circulaire businessmodellen creëren onze leden ecologische, maatschappelijk en economische waarde. Inclusiviteit, het bevorderen van biodiversiteit en het sluiten van kringlopen staat daarbij centraal.

Meer over dit thema