Impact

Sociaal circulair ondernemen heeft positieve impact! Investeren in sociale tewerkstelling brengt op. Bijna 15.000 euro per medewerker per jaar. Dat blijkt uit de kosten-batenanalyse van HERW!N die deze jaarlijkse nettowinst berekende.

 

  • Impact op de medewerker: de sociale contacten, de structuur en een hoger inkomen als je werkt zorgen voor zelfvertrouwen, toekomstperspectief en een sociaal, financieel vangnet bij tegenslag
  • Impact op de samenleving: de sociale kosten van werkloosheid, gezondheidsomstandigheden en armoede dalen
  • Impact op de reguliere economie: innovatieve niches en opgeleide medewerkers hebben aantrekkingskracht op ondernemingen.

 

10.753
medewerkers
80%
kansenmedewerker
97
leden
257 miljoen
omzet
23.000 uren
opleiding

Hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De Kringwinkels zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

Meer over dit thema
84 275 ton
ingezamelde spullen
38 737 ton
verkochte spullen
5,8 kg
hergebruik per vlaming
4846
medewerkers
6,7 miljoen
klanten
123
winkels

Fiets

Fietsverhuur, fietsherstel, fietsparkeren, innovatie en fietscultuur. Daarbij zetten we maximaal in op sociale tewerkstelling.

Meer over dit thema
38
fietspunten
131.000
fietsen hersteld
54.000
fietsen verhuurd
6.800
fietsen verkocht
300.000
fietsritten
73.589
autoritten minder!
564
medewerkers

Energiebesparing

Je woning beter isoleren, verstandig omspringen met het gebruik van elektronische toestellen of tips om spaarzamer om te springen met het gebruik van energie en de grondstoffen die er voor nodig zijn. Door de enorme fluctuaties in de energiemarkt en de klimaatopwarming is dit iets waar iedereen mee bezig is. Onze Energiesnoeiers zorgen ervoor dat ook mensen die het minder breed hebben toegang krijgen tot praktische tips en hun woning en gebruik van toestellen kunnen verduurzamen.

Meer over dit thema
20
erkende Energiesnoeiers
185
medewerkers
18.474
energiescans
312
huur- en isolatiepremies

Businessmodellen met impact

Met sociaal circulaire businessmodellen creëren onze leden ecologische, maatschappelijk en economische waarde. Inclusiviteit, het bevorderen van biodiversiteit en het sluiten van kringlopen staat daarbij centraal.

Meer over dit thema