Belangenbehartiging

Individueel maatwerk

 • Inclusief werken

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een werkondersteuningspakket (WOP): een loonpremie en/of een begeleidingspremie.

De maatregel IMW zal in de plaats komen van de Lokale Diensteneconomie (LDE), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Ook maatwerkafdelingen (MWA) zullen verdwijnen.

Lopende zaken

 • Aanvullende lokale diensten - start het overleg met lokale besturen

  Met de invoering van individueel maatwerk, wordt het SINE-LDE budget geheroriënteerd richting een werkingssubsidie voor de lokale besturen. Ga hierover nu reeds in overleg met het lokale bestuur.

  Lees meer
 • Deadlines overgang IM

  Wat moet je nu doen? Het hangt ervan af of je een maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling of LDE onderneming bent, waar je naartoe wil, of het gaat om doelgroepwerknemers binnen of buiten contingent, en al dan niet SINE.

  Lees meer
 • Vergoeding voor lokale aanvullende diensten: ook voor maatwerkbedrijven

  We vernemen dat links en recht wordt beweerd enkel LDE-ondernemingen die ervoor kiezen om straks een ‘reguliere’ onderneming te worden en met IMW dergelijke verhogingen kunnen vragen – en dus niet voor LDE-ondernemingen die als MWB willen doorgaan. Die geruchten zijn niet juist

  Lees meer
 • Inkanteling in paritair comité 327.01 van LDE en MWA: (voorlopig) geen sectorale regeling

  De sectorvertegenwoordigers van de vakbonden tonen zich niet bereid om op sectorniveau nu reeds een kader vast te leggen voor de overgang van paritair comité van LDE-entiteiten en maatwerkafdelingen die ervoor kiezen om te fusioneren met een maatwerkbedrijf of maatwerkbedrijf te worden.

  Lees meer
 • Goedkeuring Decreet IMW

  Het decreet individueel maatwerk werd aangenomen door het Vlaams Parlement. Het is nog steeds de bedoeling om het decreet in werking te laten treden op 01/01/2023. Op dat moment zou ook de regelgeving rond de lokale diensteneconomie (LDA) en maatwerkafdelingen (MWA) ten einde lopen.

  De uitvoeringsbesluiten zijn nog niet klaar. Deze stand van zaken is gebaseerd op lopend overleg met het departement WSE: niets is definitief verworven tot het BVR af en goedgekeurd is.

  Lees meer
 • Gevolgen voor maatwerkbedrijven

  Individueel maatwerk heeft ook gevolgen voor collectieve maatwerkbedrijven:

  • uitdoven van SINE en SINE+
  • impact op toeleiding van doelgroepmedewerkers
  • opportuniteiten voor begeleiding en doorstroom en wedertewerkstellingsplicht
  Lees meer
 • Gevolgen voor maatwerkafdelingen

  Met de invoering van Individueel Maatwerk kom je als maatwerkafdeling voor een belangrijke keuze te staan. Maak je de omslag naar Collectief Maatwerk of ga je verder onder Individueel Maatwerk? Om je bij die keuze te helpen, ontwikkelde HERW!N de Simulatietool Individueel Maatwerk. Met deze tool bereken je de rechtstreekse loonkost, RSZ en subsidies onder je huidige situatie én de nieuwe mogelijkheden.

  KLIK hier voor simulatietool 

  Lees meer
 • Gevolgen voor LDE

  Met de invoering van Individueel Maatwerk kom je als LDE-organisatie voor een belangrijke keuze te staan. Maak je de omslag naar Collectief Maatwerk of ga je verder onder Individueel Maatwerk? Om je bij die keuze te helpen, ontwikkelde HERW!N de Simulatietool Individueel Maatwerk. Met deze tool bereken je de rechtstreekse loonkost, RSZ en subsidies onder je huidige situatie én de nieuwe mogelijkheden.

  Klik hier voor de simulatietool voor LDE

  Lees meer