Belangenbehartiging

Individueel maatwerk

  • Inclusief werken

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid verder inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie. De komende maanden wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de sector.

Lopende zaken