Belangenbehartiging

Hergebruik en herstel

 • Repareren
 • Hergebruik

Maximaal lokaal hergebruik realiseren vraagt wel wat lobby-werk gaande van btw-tarieven, UPV’s tot herstelplicht. HERW!N schuift daarom aan heel wat tafels aan om de belangen van onder andere Kringwinkels te behartigen.

Lopende zaken

 • Rreuse

  HERW!N is lid van de Europese federatie Rreuse die ijvert voor meer hergebruik en herstel binnen de sociale economie op Europees niveau. Als vertegenwoordiger van de leden van HERW!N, nemen wij actief deel aan de verschillende werkgroepen en fora van Rreuse om maximaal te streven naar Europese wetgeving op maat en ter versterking van de sector

  Lees meer
 • OVAM

  HERW!N vertegenwoordigt al haar leden, en de Kringwinkels in het bijzonder, binnen de werking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De belangrijkste overlegorganen waar HERW!N rond de tafel schuift zijn: Overlegplatform Huishoudelijk Afval

  Lees meer
 • Vlaanderen Circulair

  HERW!N is actief betrokken in de brede werking van Vlaanderen Circulair, zowel direct als indirect (bv. via Bond Beter Leefmilieu). Specifieke aandacht gaat uit naar de werkagenda circulaire maakindustrie, waar HERW!N samen met Agoria en Fedustria, een trekkende rol opneemt in de stuurgroep i.f.v. het versterken van het sociaal circulair ondernemerschap van haar leden.

  Lees meer
 • Informatiegids voor AEEA

  In samenwerking met Repair&Share werkte Herw!n een informatiegids uit met de meest relevante praktische en juridische info omtrent de inzameling, de verkoop en het herstel van AEEA.

  De gids verzamelt de bevindingen van het project Repair zkt hub en herhaalt uitgebreid het wettelijk kader.

  Het is de bedoeling om het document permanent up-to-date te houden met nieuwe ontwikkelingen die voortkomen uit het overleg met Recupel, de werkzaamheden rond GDPR, het Vlaio Living Lab project ‘Herstel Eerst’, etc.

  Je vindt het document hier terug. Voor vragen of opmerkingen, mail naar klaas@herwin.be.

  Lees meer