Thema's

Inclusief werken

Het is niet omdat je het even wat moeilijker hebt in je leven of omdat je een beperking hebt, dat je geen recht meer hebt op een job. Een job geeft structuur en trots in je leven en daarom is het zo belangrijk dat we blijven investeren in de sociale economie. De begeleiding die we voorzien op de werkvloer, de expertise om een context aan te passen waar iedereen zich goed voelt, dat is waar sociale ondernemingen het verschil maken.

Sociale tewerkstelling of het creëren van jobs op maat van de doelgroepmedewerkers is dé centrale doelstelling van onze leden. Ze bieden opleiding, werkervaring en tewerkstelling aan mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Kwalitatieve begeleiding in functie van doorstroming naar de reguliere economie wordt gekoppeld aan sociaal, ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hier vind je onze whYer van begeleid werk.

Waarom?

Wie had gedacht dat we in de nasleep van een globale pandemie recordcijfers aan werkloosheid zouden zien, zal grote ogen getrokken hebben. De lijst met openstaande vacatures is land en het aanbod van mensen klein. Of toch het aanbod van ‘geschikt’ personeel. Ondanks dalende werkloosheidscijfers is er een grote groep die niet aan de slag kan. Deze doelgroep kan wél aan de slag in een sociaal economie bedrijf. Concreet kan het gaan over mensen met een arbeidshandicap, met medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen.

Ons antwoord

Via sociale tewerkstelling willen onze leden zoveel als mogelijk de doelgroepmedewerkers zin, structuur, identiteit en een plaats in de maatschappij verschaffen. Mensen moeten niet opgelapt, geupdated of gerepareerd worden. Ze hebben nood aan ontwikkeling en ontplooiing. Bij de begeleiding gaan we uit van de sterktes en behoeften van de medewerkers en werken we aan werkattitudes. Door de sociale contacten, de werkstructuur en hoger inkomen krijgen de medewerkers weer zelfvertrouwen, eigenwaarde en toekomstperspectief.

Bij onze leden kunnen de doelgroepmedewerkers aan de slag in een brede waaier aan functies. De activiteiten gaan van groenonderhoud, fietsherstel en het uitbaten van winkels tot jobs in de zorg-, textiel- en bouwsector. Zo ontwikkelen ze naast de nodige sociale bekwaamheid en attitudes ook zeer concrete (technische) jobvaardigheden.

100.000 handen staan klaar om te helpen! Download hier ons pamflet.