Thema's

Energiebesparing

Je woning beter isoleren, verstandig omspringen met het gebruik van elektronische toestellen of tips om spaarzamer om te springen met het gebruik van energie en de grondstoffen die er voor nodig zijn. Door de enorme fluctuaties in de energiemarkt en de klimaatopwarming is dit iets waar iedereen mee bezig is. Onze Energiesnoeiers zorgen ervoor dat ook mensen die het minder breed hebben toegang krijgen tot praktische tips en hun woning en gebruik van toestellen kunnen verduurzamen.

Waarom?

In 2020 waren we in Vlaanderen met 2,84 miljoen huishoudens. Tegen 2030 worden dat er meer dan 3 miljoen.1 Al die huishoudens samen verbruiken heel wat energie. Zo was in België 21% van het totale energieverbruik te wijden aan de residentiële sector. De meeste energie gaat naar verwarming, productie van warm water, verlichting en elektrische toestellen.2

Heel wat energie gaat helaas verloren door slechte kwaliteit van woningen, verouderde toestellen en beperkt inzicht in energiegebruik. Bijna 15% van de Belgische huishoudens woonde in 2021 namelijk in een woning met een woongebrek. Inzetten op gedragsverandering en kwalitatieve woningen met onder andere een goede isolatie, kunnen dus heel wat energiewinsten genereren. Maar naast energiewinst kunnen er zo ook heel wat middelen bespaard worden. Vooral bij mensen in een kwetsbare situatie. 14,8% van de Vlaamse huishoudens kampte in 2021 met energiearmoede. Het gaat daarbij niet enkel om mensen met een armoederisico (68,6%), maar ook om mensen uit middenklasse huishoudens (44,8%). En vooral om mensen die woningen huren.3

Ons antwoord

Energiesnoeiers versnellen de kanteling naar meer energiebesparing en zorgen ervoor dat het energieverbruik van mensen in kwetsbare situaties daalt. Ze doen dat via een energiescan, waarbij ze kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren en mensen ondersteunen in het optimaliseren van hun energiegebruik. Jaarlijks voeren de Energiesnoeiers bijna 20.000 scans uit. Ze plaatsen ook isolatie onder hellende daken en op zoldervloeren en zorgen voor kosteloze begeleiding bij de uitvoering ervan. Daarvoor wordt er nauw samen gewerkt met Fluvius en lokale instanties zoals OCMW’s en sociale woonmaatschappijen. De Energiesnoeiers nemen ook een signaalfunctie op en kaarten slechte woonomstandigheden aan zodat deze ook structureler aangepakt worden. Bovendien zijn onze Energiesnoeiers mensen die worden tewerkgesteld in de sociale economie en speciaal worden opgeleid om energiescans en energiebesparende maatregelen uit te voeren. Zij kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden nu een zinvolle job in de energiebesparingsniche.

Meer weten?

Wil je meer te weten komen over de energiescan? Of wil je weten welke premies er mogelijk zijn of wat de geldende voorwaarden zijn? Je vindt de informatie onder het Businessmodel Energiesnoeiers.
HERW!N verenigt en ondersteunt de energiesnoeiers als koepel.

Bronnen

1 https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/bevolking/huishoudensvooruitzichten-aantal-en-groei
2 https://economie.fgov.be/nl/publicaties/analyse-van-het-0
3 Barometer Energiearmoede 2023 DEF (kbs-frb.be)