Thema's

Fiets

Fietsverhuur, fietsherstel, fietsparkeren, innovatie en fietscultuur. Daarbij zetten we maximaal in op sociale tewerkstelling.

Waarom?

Verkeer heeft een impact op ons leefmilieu en de volksgezondheid. In quasi elke motor van een voertuig gebeurt er een verbrandingsproces. Hierbij komen schadelijke stoffen vrij. De vele dagelijkse kilometers file op onze wegen zijn niet alleen een belasting voor onze economie maar ook een chronische aanslag op het klimaat.

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen door transport maar liefst 15 194 kiloton CO2-eq. Die hoeveelheid komt overeen met 20% van de totale Vlaamse broeikasgasemissies. Het wegverkeer is op zijn beurt verantwoordelijk voor maar liefst 97% van deze transportemissies.

Uiteraard is het een positieve evolutie dat autofabrikanten steeds innovatiever uit de hoek moeten komen om ervoor te zorgen dat hun auto’s zuiniger worden. Alleen zien we dat de uitstoot van CO2 blijft stijgen doordat het verkeer blijft toenemen.

Ons antwoord

Samen werken onze leden aan een duurzame mobiliteit. Ze zetten daarvoor in op fiets- en deelsystemen als antwoord op de huidige mobiliteitscrisis. De fiets als alternatief wordt gestimuleerd via herstel- en verhuurpunten, het inzetten van fietskoeriers, verkoop van tweedehandsfietsen en de Fietspunten in de treinstations voor het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer.

Centraal daarbij staat het aanbieden van opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Zo koppelen de leden kwalitatieve begeleiding en doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt aan een ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Wie ten volle gebruik wil kunnen maken van de fiets als vervoersmiddel moet natuurlijk ook toegang hebben tot een uitgebouwde en hoogwaardige fietsinfrastructuur. Als koepelorganisatie van sociaal-circulaire ondernemers maakt HERW!N actief deel uit van die werken rond het ontwikkelen van een toegankelijk fietsaanbod en een duurzame fietsinfrastructuur.