Thema's

Businessmodellen met impact

Met sociaal circulaire businessmodellen creëren onze leden ecologische, maatschappelijk en economische waarde. Inclusiviteit, het bevorderen van biodiversiteit en het sluiten van kringlopen staat daarbij centraal.

“De veranderingen die nodig zijn om een circulaire economie te realiseren vragen om een fundamentele systeemverandering en nieuwe, circulaire businessmodellen. Innovatie in businessmodellen draagt bij aan deze verandering omdat dit het doel van bedrijven en de interpretatie van waardecreatie opnieuw definieert.” Nancy Bocken – CISL.

Waarom?

Het decennium 2020-2030 zou wel eens de geschiedenisboeken kunnen ingaan als de periode van de grote verandering. Het is je vast niet ontgaan dat politiek, bedrijfsleven en de maatschappij geconfronteerd worden met steeds grotere vragen over economische en maatschappelijke transitie. Denk maar aan de klimaatopgave, de energietransitie, verlies van biodiversiteit en de circulaire economie. De vragen zijn duidelijk, naar antwoorden wordt volop gezocht.

Ons antwoord

Wij geloven dat sociaal circulaire ondernemers mee een antwoord vormen op deze vragen. Hoe? Met hun sociaal circulaire businessmodellen. Een businessmodel heeft als doel het creëren van waarde. HERW!N-leden werken met hun modellen aan meer dan één waarde tegelijk. We werken aan het creëren van financiële waarde, zonder daarbij onze impact op de maatschappij én het klimaat uit het oog te verliezen. Zo streven we bijvoorbeeld naar een meer inclusieve arbeidsmarkt, het bevorderen van biodiversiteit of het sluiten van kringlopen. Of nog beter: een combinatie van alle voorgaande. Van kringlooptuinieren tot hersteldiensten aanbieden, van deelmobiliteit tot circulair bouwen.

HERW!N ondersteunt haar leden bij het sociaal circulair ondernemen. We bundelen circulaire kennis en best practices, organiseren conferenties en inspiratiesessies. We geven advies, brengen de ondernemers samen en gebruiken ons uitgebreid netwerk om (circulaire) projecten van onze leden in de verf te zetten. Bij het begeleiden van onze leden gebruiken we o.a. het businessmodel template van professor Jan Jonker.

Ook sociaal circulair ondernemen?

Heb je een sociaal circulair idee? Fantastisch! Ben je lid van HERW!N? Ideaal – geen nood, ook andere ondernemers kunnen bij ons terecht voor circulaire inspiratie, lees hieronder even verder -, als je een frisse blik kan gebruiken of je idee meer impact zou hebben als we het met de hele sociaal circulaire sector uitdragen, neem dan contact met ons op.

Wanneer we samen onze schouders zetten onder jouw idee kunnen we er ongetwijfeld mooie dingen mee verwezenlijken. Benieuwd? Kijk maar eens naar Buurt op je Bord!

Ben je geen lid van HERW!N maar wil je met je organisatie graag samenwerken met sociaal circulaire ondernemers om de impact te vergroten? Ook dan kan je bij ons terecht.