Nieuws

De sociale tewerkstellingsonderneming (STO) is geboren!

Gepost op 29 februari 2024
  • Inclusief werken

Op vrijdag 19 januari 2024 keurde de Vlaamse Regering het derde ontwerp van het ondersteuningsdecreet (decreet over de ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen) goed. Daarin komen we een nieuwe soort sociale onderneming tegen: de sociale tewerkstellingsonderneming (STO). Het decreet moet nog door het parlement worden goedgekeurd, maar als het goed is voor de regering zal het ook wel goed zijn voor het parlement.

Wat is een STO?

Sociale tewerkstellingsondernemingen zijn ondernemingen die door de Vlaamse Regering zijn erkend en die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 

  1. ze hebben tot doel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kwaliteitsvol te begeleiden en competentieversterkend in te schakelen… ;
  2. ze stellen op jaarbasis op ondernemingsniveau minimaal 30% werknemers te werk met individueel maatwerk;
  3. ze kennen een beperking toe op het uitkeren van de winst in functie van hun sociale doelstellingen;
  4. ze zijn geregistreerd als kwaliteitsvolle dienstverleners bij DWSE.

Waarom is dit goed nieuws?

Bij HERW!N zijn we hierover heel blij, niet enkel omdat het fijn is als jarenlang lobbywerk wordt beloond, maar vooral omdat het een oplossing biedt voor onze leden maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen, die sinds de zomer van vorig jaar met individueel maatwerk aan de slag gegaan zijn. Ook voor leden die noch maatwerkbedrijf, noch maatwerkafdeling, noch lokale diensteneconomie-onderneming waren of zijn kunnen als STO een duidelijke erkenning als sociale economie onderneming bekomen.