Thema's

Hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De Kringwinkels zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

Waarom? 

De wereldwijde vraag naar grondstoffen neemt exponentieel toe door de snel groeiende wereldbevolking – tegen 2050 zijn we met 9,7 miljard ! – en een groeiend welvaartsniveau. Vandaag gebruiken en verbruiken we al veel meer dan wat de aarde kan produceren. Een groeiend hergebruik zorgt ervoor dat we de reeds verwerkte kostbare grondstoffen in omloop houden. Bovendien vermijden we zo de impact die het vernietigen van deze materialen met zich meebrengt. 

Ons antwoord 

Het uitgangspunt van de circulaire economie is het maximaal behouden van de waarde van producten, materialen en grondstoffen door het sluiten van kringlopen. Dit kan door:

  • Het verlengen van de levensduur van producten door innovatief design of door het verhuren, delen of ruilen van producten.
  • Het repareren, hergebruiken, upcyclen en recycleren van materialen, producten en onderdelen.

 

Met De Kringwinkel zetten we maximaal in op het hergebruik van materialen. Zo willen we verhoging van het hergebruik van 5,4 kg naar 10 kg per inwoner in Vlaanderen realiseren. Slagen we als sector om dit te bereiken dan helpen wij Vlaanderen mee in het behalen van de klimaatdoelstellingen. En om te slagen in dit opzet hebben wij een masterplan hergebruik ontwikkeld.