Nieuws

 • Hergebruik

Kringwinkel: dé partner voor lokaal hergebruik in een circulaire textielketen

Elk jaar wordt er in Vlaanderen meer dan 100.000 ton textiel afgedankt, waarvan meer dan de helft kledij. Deze enorme textielberg moet dringend verkleind én meer duurzaam en circulair verwerkt worden. Lees hierover de position paper van onze collega Greg.
 • Hergebruik

Voorstellen voor een goed opgezette UPV textiel

OPINIE GREG VAN ELSEN | Concrete voorstellen voor een gedragen UPV Textiel

Een fiscale hervorming die goed is voor mens én milieu?

OPINIE GREG VAN ELSEN | De federale regering boog zich over een langverwachte fiscale hervorming, maar vond nog geen akkoord. Wij leggen nog maar eens de vraag naar een circulaire fiscaliteit op tafel.
 • Inclusief werken

Het sociaal weefsel rond medewerkers

Collega Linde gaat in gesprek met MVO Vlaanderen over het belang van het sociaal weefsel rond medewerkers en hoe er op de werkvloer mee om te gaan.

Iedereen heeft recht op werk

OPINIE GORIK OOMS | 100.000 handen wachten op een aangepaste job. HERW!N lanceert de online campagne ‘omgekeerde vacature’. Geen standaardvacature met hoge eisen en een lijst aan voorwaarden. Maar een vacature op maat. Want in de sociale en circulaire sector krijgen we iedereen graag aan de slag.
 • Hergebruik

Kan Vlaanderen de materialenvoetafdruk halveren?

OPINIE GREG VAN ELSEN | Als we de materialenvoetafdruk willen halveren tegen 2050, moeten we vier keer minder lepelen uit de natuur dan nu.

Kan de klimaattransitie sociaal rechtvaardig zijn?

ACHTERGRONDARTIKEL GORIK OOMS | Kan de klimaattransitie ook sociaal rechtvaardig zijn? Kunnen milieubescherming en sociale bescherming elkaar versterken?

Waar het circulaire schoentje begint te wringen

OPINIE GREG VAN ELSEN | We moeten oppassen met het herleiden van de circulaire economie tot één grote, groene business case.
 • Inclusief werken

Een job in de sociale economie brengt op

De impact van werk op het welbevinden en welzijn van de mens valt niet te berekenen. De financiële impact die een medewerker in de sociale economie heeft, wel. Koen, economisch adviseur bij HERW!N schreef voor sociaal.net een uitgebreid achtergrondartikel over onze kosten-batenanalyse van sociale tewerkstelling.

Vijf argumenten voor sociaal circulair ondernemen

In de meest recente editie van het tijdschrift Oikos geeft onze directeur Eva Verraes vijf argumenten waarom sociaal circulair ondernemen doet kantelen naar een sociaal rechtvaardige samenleving.
 • Inclusief werken

Overheid vs. bedrijfssector in de transitie naar een circulaire economie

OPINIE JOREN VERSCHAEVE I Wat is de rolverdeling tussen de overheid en de bedrijfssector in de transitie naar een circulaire economie?
 • Inclusief werken

Investeer in echt werk, niet in bezigheidstherapie

OPINIE EVA VERRAES I Beter volwaardige jobs in sociale economie dan verplichte gemeenschapsdienst

Niet-verkochte sneakers een tweede leven geven? Just do it

OPINIE JOREN VERSCHAEVE I Bedrijven als Nike kunnen ongestoord niet-verkochte sneakers vernietigen. Dat moet verboden worden. Vandaag is het nog steeds eenvoudiger én goedkoper om spullen te vernietigen dan om alternatieve vormen van herbestemming te kiezen
 • Businessmodellen met impact

Ecologie of economie, waarvoor staat de ‘eco’ in ecocheques?

OPINIE JOREN VERSCHAEVE I Ecocheques zijn voor veel werknemers een fijne jaarlijkse extra. In hoeverre is die ‘eco’ tegenwoordig nog echt ecologisch?
 • Inclusief werken

Het aanpakken van de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt moet van drie kanten komen

OPINIE GORIK OOMS I Het is niet omdat er meer vacatures zouden zijn dan werkzoekenden dat alle werkzoekenden zouden kunnen werken, als ze het maar echt zouden willen.
 • Businessmodellen met impact

Paniekvoetbal na het IPCC-rapport? Circulaire economie vormt pijlsnelle counter

OPINIE JOREN VERSCHAEVE I In aanloop naar de klimaattop in Glasgow (COP26) later dit jaar publiceerde het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het eerste deel van haar zesde voortgangsrapport over de staat van ons klimaat.
 • Hergebruik

Tweedehands is big business. Hoe houd je de kringloop lokaal?

3 AUGUSTUS I Opinie Sarah Vandoorne
 • Hergebruik

Verbied de massale vernietiging van spiksplinternieuwe spullen

OPINIE JOREN VERSCHAEVE I Het is vandaag goedkoper om spullen te vernietigen dan er alternatieve, meer duurzame herbestemmingen voor te vinden. Dat kan en moet dus dringend anders!
 • Hergebruik

Tewerkstelling is de grootste hefboom voor de circulaire economie

OPINIE JOREN VERSCHAEVE I We moeten snel werk maken van de transitie richting een circulaire economie. Maar al te vaak worden alle eieren in hetzelfde mandje gelegd: dat van de technologische vooruitgang.