Leden

Fietspunten

  • Fiets

Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer, zoals treinstations. Ze worden uitgebaat door onze leden die instaan voor het onderhoud van de fietsen bij de treinstations en voor fietsleasing voor bedrijven, lokale besturen of particulieren. Het zijn sociale ondernemingen met de focus op duurzame fietsmobiliteit.

HERW!N nam de werking en taken over van de koepelorganisatie FIETSenWERK, die de belangen behartigde van de sociale ondernemingen die de fietspunten uitbaten. We zijn voor de fietspunten ook de gesprekspartner in het overleg met de NMBS en overheden.

Hier vind je de fietspunten die worden uitgebaat door HERW!N leden

Fietspunten staan voor een vernieuwend pakket van kwaliteitsvolle dienstverlening aan fietsgebruikers. Ze ondersteunen de fietscultuur en de belangrijke rol van de fiets in zowel ketenmobiliteit als duurzaam transport. Ze kiezen ervoor om voor de uitbouw van die diensten een beroep te doen op mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. Sociale-economieondernemingen hebben heel wat troeven op dat terrein. Ze kunnen putten uit vele jaren ervaring, zowel op het vlak van ‘fiets’ als op het vlak van tewerkstelling, waardoor ze de perfecte schakel vormen tussen een waardegerichte tewerkstelling en de groeiende maatschappelijke vraag naar fietsservicestations aan drukke mobiliteitsknooppunten.

De definitie van ‘een fietspunt’ luidt als volgt:

1.      Een fietspunt omvat steeds een minimumpakket aan fietsgerelateerde publieke diensten. Die diensten spelen in op een lokale en maatschappelijke vraag, worden steeds bekeken vanuit het oogpunt van de klant en kunnen uitgebreid worden in functie van lokale vragen en noden. De diensten worden aangeboden op één locatie in de nabijheid van een mobiliteitsknooppunt.

2.      Het minimum dienstenpakket omvat:

  • toezicht op en onderhoud van (brom)fietsstallingen
  • fietsverhuur
  • hersteldienst volgens het thuiskomprincipe.

 

3.      De ondernemingen die de fietspunten uitbaten onderschrijven de doelstellingen van de sociale economie én zijn het aanspreekpunt voor de fietsgebruiker op de mobiliteitsknooppunten. Ze zijn actief binnen een lokaal netwerk ter bevordering van (fiets-)mobiliteit en fietsbeleid.

4.      De naam ‘fietspunt’ staat eveneens voor een kwaliteitslabel waarin de voorwaarden om te voldoen aan de vestigingswet worden gerespecteerd, aangevuld met een verfijnd kwaliteitskader voor de fietspunten.

Het is de combinatie van sociaal ondernemerschap, met specifieke aandacht voor mobiliteit en een kwaliteitsvol minimum dienstenpakket die het concept ‘fietspunt’ bepaalt.

14
fietsleden
93.381
fietsen hersteld
45.092
fietsen verhuurd
11.449
fietsen verkocht
4850
pakketjes bezorgd
2.822
ritjes met fietstaxi's
529
medewerkers