Nieuws

HERW!N gaat voor circulaire economie 2.0

Gepost op 6 december 2022
  • Businessmodellen met impact

 “Met deze projecten steunen we koplopers in deze duurzame revolutie én zorgen we ervoor dat hun innovatieve doorbraken over heel Vlaanderen gedeeld zullen worden.”

Mooie woorden van minister Jo Brouns over de Living Lab projecten waar HERW!N, heel wat van de leden en onze vaste partners van Repair zkt Hub bij betrokken zijn. Het grote gemeenschappelijke doel: het gebruik van nieuwe grondstoffen zo laag mogelijk krijgen en zo een doorbraak realiseren in de circulaire economie.

Weg met reststromen textiel

Kringwinkel verwerkt jaarlijks tonnen textiel. We streven daarbij naar maximaal lokaal hergebruik. Een groeiend deel ervan belandt helaas op de afvalberg. De reden daarvoor is te vinden in de dalende productkwaliteit binnen de fast-fashion industrie. Samen met een reeks partners gaan we de uitdaging aan om zoveel mogelijk hoogwaardige recyclage uit onze niet herbruikbare stromen te halen. Het partnerschap onderzoekt daarbij of het zelf een deel van die verwerking op zich kan nemen, zoals een (gedeeltelijke) ontmanteling of een eerste voorsortering voor recyclage. We brengen met andere woorden schaal én focus in het transparant en duurzaam verwerken van de onderstromen aan consumententextiel.

Bij afloop levert het Living Lab een structureel samenwerkingsmodel op tussen inzamelaars en (circulaire) textielverwerkers. We ontwikkelen de best mogelijke logistieke opzet van het partnerschap, maar ook een duurzaam financieel plan voor het opzetten van gemeenschappelijke infrastructuur voor de verwerking van textiel. Samen met een reeks partners zetten we zo in op een performant uitsorteercentrum om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw in te zetten.

Selectie as a service

HERW!N en Kringwinkel zijn partner om voor verschillende Vlaamse textielondernemers de rol van logistieke hub op te nemen bij de resale van producten. Binnen dit project verlengen we de levensduur van consumententextiel. We doen dat met het testen van nieuwe businessmodellen zoals terugname en herverkoop, verhuur-, leen- en deelmodellen. Én via diensten zoals sorting-aaS, washing-aaS, repair-aaS.

Enkele Vlaamse textielondernemingen gaan hiervoor de samenwerking aan met HERW!N.  Flankerende steun komt er van technologieondernemers en Thomas More Hogeschool. Zo geven we samen dit Living Lab vorm en delen we kennis met het ecosysteem en de bredere samenleving.

HERW!N is hier trekker van het labo circulaire logistieke keten. In dit labo wordt de logistieke keten uitgerold. Alle stappen komen daarbij aan bod. Van inzamelen, centraliseren en sorteren tot reinigen, opslaan en versturen van de goederen naar de klant. We onderzoeken of het haalbaar is om hier een verdienmodel aan te koppelen.

In samenwerking met Thomas More.

 

Elektro hersteller De Kringwinkel Hageland

Kringwinkel Hageland

Herstel Eerst

Geplande veroudering. Wie ergert zich niet aan toestellen die steeds sneller de geest lijken te geven? Het is niet zomaar een indruk, wel een commerciële strategie. Gelukkig gaan er steeds meer stemmen op om deze onhoudbare situatie een halt toe te roepen.

HERW!N is partner bij het Living Lab ‘Herstel Eerst’, dat een antwoord wil bieden op de algemene uitdaging om de gemiddelde levensduur van huishoudelijke elektronische apparaten significant te verlengen. We doen dat door ze te herstellen en levensduurverlenging als eerste optie aan te bieden.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is momenteel de snelst groeiende afvalstroom. Samen met het partnerschap herstel eerst gaan we daarom voor:

 

  • Kwalitatief en betaalbaar herstel in elke regio met nieuwe (hybride) businessmodellen, financiering en een groeiende bereidheid van burgers om herstel eerste te kiezen.
  • Minder grondstoffen die verloren gaan (en dus ook minder nood aan nieuwe).
  • Herstel vraagt arbeid. Met specifieke opleidingen krijgen we meer mensen aan het werk. We gaan op zoek naar manieren om meer arbeidsplaatsen te creëren bij kringloopcentra.

 

Kringwinkel is momenteel één van grootste professionele herstellers van huishoudelijk elektro buiten garantie. De kringloopcentra hebben de ambitie om binnen de living labs hun herstellers en hersteldiensten verder en professioneler te ondersteunen en ontwikkelen, om zo tot een levensvatbaar businessmodel rond herstel te komen.

In samenwerking met Repair&Share.