Nieuws

Focus op elektro met ‘Living Labs Herstel Eerst’

Gepost op 25 mei 2023
  • Repareren

In totaal zijn er in België 49 miljoen ongebruikte elektrotoestellen. Zo’n 10 per huishouden. Als we dan toch grote lenteschoonmaak houden, belanden die toestellen vaak in de recyclagestroom. Zonde, want het merendeel ervan zijn nog perfect herstel- en herbruikbaar. Met het Living Lab: Herstel Eerst onderzoeken we hoe we de levensduur van klein huishoudelijk elektro kunnen verlengen door ze te repareren en/of in hergebruik te brengen.

Deze projecten komen tot stand met de steun van Vlaio én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.

Door extra in te zetten op het herstellen en hergebruiken van huishoudtoestellen dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie. Een hoger waardebehoud van consumentenelektronica in de hele gebruiksfase en een substantiële vermindering van materiaalgebruik zijn daarvan de belangrijkste positieve effecten.

Wat gaan we doen?

We brengen alle actoren uit de waardeketen samen om structurele uitdagingen binnen de hersteleconomie aan te pakken. Samen met herstellers, producenten, kringloopcentra, retailers, onderzoekers en beleidsmakers zoeken we naar oplossingen voor knelpunten die herstel van klein huishoudelijk elektro in Vlaanderen bemoeilijken. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare onderdelen, een degelijke kwaliteitsgarantie van herstellingen, het ombuigen van consumentengedrag, rendabele businessmodellen, …

Elektrohersteller tijdens de eerste editie van Realtime hub

Ook kringloopcentra spelen een hele grote rol met betrekking tot het herstellen en hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Ze zijn goed geplaatst om de knelpunten die hier spelen mee te detecteren en om samen met andere stakeholders oplossingen te zoeken om deze aan te pakken. Goederen lokaal opnieuw in omloop brengen of zorgen voor de eerste herstellingen zijn taken waar Kringwinkels perfect mee aan de slag kunnen. Ze zijn vaak arbeidsintensief en daarmee een ideale taak voor onze medewerkers. Meedoen aan dit project geeft ons dan ook de kans om voor en met onze leden mee aan het stuur te zitten van de omslag naar een meer circulaire economie en samenleving.

Onze doelstellingen voor het project

In de context van dit Living Lab is het een meerwaarde dat dit transversaal kan, samen met andere stakeholders. Concreet willen we ervoor zorgen dat:

  • Het binnen brengen van elektronica voor herstel en hergebruik een logische stap wordt vóór de toestellen in de recyclagestroom terecht komen
  • Er meer locaties komen waar deze toestellen kunnen worden ingezameld
  • Deze activiteit voor onze leden zo rendabel mogelijk kan uitgerold en/of geoptimaliseerd worden om het op die manier aantrekkelijk te maken méér producten te herstellen.

 

Want afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is helaas nog steeds de snelst groeiende afvalstroom. Meer herstel en hergebruik van AEEA kan deze nefaste trend helpen keren. Dus wanneer je nog ongebruikte toestellen tegen komt tijdens je volgende grote opruimactie, vergeet dan zeker niet een tussenstop te maken bij je lokale Kringwinkel vooraleer je naar het containerpark rijdt!


    

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.