Nieuws

Wat als we het contingent collectief maatwerk loslaten?

Gepost op 23 juni 2023

Wat als we het contingent collectief maatwerk loslaten?

Met deze eenvoudige vraag trokken we naar onze leden. Hoeveel jobs kunnen zij creëren? In welke activiteiten? Welke impact heeft dit voor hun organisatie en voor de maatschappij?

En of ze grote toekomstplannen hebben bij het verdwijnen van het contingent. In heel korte tijd gaven 14 organisaties aan dat zij in totaal meer dan 1000 jobs kunnen creëren. Lees hieronder hun engagementen.

 

Een kort woordje uitleg

Sinds 2019 worden de voormalige sociale en beschutte werkplaatsen maatwerkbedrijven genoemd. Meer dan de helft van hun werknemers zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor worden maatwerkbedrijven gesubsidieerd. Voor minstens de helft van hun uitgaven ontwikkelen maatwerkbedrijven economische activiteiten.  De ontwikkeling van deze  maatwerkbedrijven – of van collectief maatwerk – wordt kunstmatig beperkt door een ‘contingent’: maatwerkbedrijven kunnen niet meer doelgroep medewerkers tewerkstellen dan het aantal erkende plaatsen dat Vlaanderen voor het maatwerkbedrijf heeft vastgelegd.

Een bovengrens die volgens HERW!N achterhaald is, want investeren in sociale tewerkstelling brengt op. 14.500 euro per doelgroep medewerker per jaar om precies te zijn.* Bovendien zouden de projecten en diensten die de sociaal circulaire ondernemers binnen ons collectief nu on hold moeten zetten omwille van een tekort aan arbeidsplaatsen, de circulaire economie een enorme boost geven.

Daarom staat het ook met stip op 1 in het HERW!N memorandum: laat het contingent collectief maatwerk los!

Als we het contingent collectief maatwerk loslaten dan …

 

HORECA – 167 extra medewerkers

metSense

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft maatwerkbedrijf CAS vzw, vertegenwoordigd door Jan Van Roie, binnen de termijn van 3 tot maximum 5 jaar, 40 VTE doelgroepwerknemers aan en realiseren wij een uitbreiding van de productiekeuken ifv de bereiding van maaltijden voor onze Dagschotels – ‘Social Delivery’ sociale maaltijden aan huis geleverd”.

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft maatwerkbedrijf CAS vzw, vertegenwoordigd door Jan Van Roie, binnen de termijn van 3 tot maximum 5 jaar, 15 VTE doelgroepwerknemers aan en realiseren wij 3 nieuwe Dagschotels – ‘Social Delivery’ sociale maaltijden aan huis geleverd”.

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft maatwerkbedrijf CAS vzw, vertegenwoordigd door Jan Van Roie, binnen de termijn van 3 tot maximum 5 jaar, 45 VTE doelgroepwerknemers aan en realiseren wij 3 nieuwe horeca uitbatingen binnen woon – zorg omgevingen”

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft maatwerkbedrijf CAS vzw, vertegenwoordigd door Jan Van Roie, binnen de termijn van 3 tot maximum 5 jaar,32 VTE doelgroepwerknemers aan en realiseren wij 4 Enclavewerkingen bij reguliere horeca partners”

Groep INTRO Maatwerk

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Hendrik De Luca, directeur bij Groep INTRO Maatwerk, 15 extra Maatwerkers aan voor het opstarten van nieuwe horeca-activiteiten in Antwerpen, Mechelen en Leuven.”

Ateljee

“We zien een grote nood aan en mogelijkheden in de uitbouw van een meeneemaanbod aan huis en in diverse buurtcentra beleverd via fietskoerier. In geval het contingent wordt losgelaten, dan engageert Ateljee VZW, vertegenwoordigd door directeur Tom Wauters, zich om met 20 extra medewerkers deze sociale restaurantwerking verder uit te bouwen.”

VOEDING & LANDBOUW – 45 extra medewerkers

De Winning

“Als het contingent wordt losgelaten, dan kunnen we bij De Winning Maatwerk makkelijk 5 extra medewerkers aanwerven in kader van regeneratieve landbouwtoepassingen in ons biologisch landbouwbedrijf. Hiermee kunnen we bovendien extra ondersteuning bieden aan de vele zorgmedewerkers die vandaag een warme thuis vinden op de boerderij, maar waarvoor sommige taken te complex zijn en we bovendien vandaag amper middelen voor ondersteuning krijgen.” – Filip Vanlommel, algemeen directeur

Compaan

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft Con brio, vertegenwoordigd door Liesbet Vercamer binnen de termijn van 2 jaar 20 VTE doelgroepwerknemers aan om verder onze activiteiten binnen onder andere de bakkerij te ontwikkelen. Zo kunnen we inspelen op de tendensen op de markt en voldoen aan de vraag die vandaag al ervaren maar niet kunnen beantwoorden.

HERGEBRUIK – 716 extra medewerkers

De Enter

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Gert Paulussen, directeur van maatwerkbedrijf De Enter, 20 nieuwe medewerkers aan voor de deftige uitbouw van kringwinkels in ons verzorgingsgebied. We verhogen daarmee het hergebruik met 2 kg per inwoner.”

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Gert Paulussen, directeur van maatwerkbedrijf De Enter, 10 nieuwe medewerkers aan voor onze bijdrage in de circulaire economie als uitvoerend vennoot van Reloved CV die B2B-oplossingen in boven- en onderstromen realiseert. We verhogen daarmee het hergebruik met 1kg per inwoner.”

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Gert Paulussen, directeur van maatwerkbedrijf De Enter 10 nieuwe medewerkers aan voor de realisatie van een elektro-hub, waar onderneming en particulier terecht kan voor herstel en share van elektro en aankoop van tweedehands elektro. We realiseren ook een grotere ophaling van elektro in de regio, waardoor Recupel enkel te ontmantelen en niet-herstelbare elektro zal ontvangen. We verhogen hiermee het hergebruik met 1 kg per inwoner.”

Deltagroep

“Als onze aanwervingslimiet wegvalt, dan verdubbelen we onmiddellijk de schaal van ons hergebruikcentrum en kunnen we dubbel zoveel toestellen herstellen met De Kringloopwinkel Deltagroep. En dan kunnen we ook terug ons fietsatelier voor kringloopfietsen openen. Met deze activiteiten en de mogelijkheid om ook de basiswerking verder uit te bouwen kunnen we binnen het jaar 50 mensen aan het werk zetten!” – Bart Vandenbussche, algemeen directeur

Kringloopcentrum Leefbaar Wonen

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft Kringloopcentrum Leefbaar Wonen 47 medewerkers aan en verdubbelen we de capaciteit bij onze textielsortering om in te gaan op selectie as a service en aanbestedingscontracten textiel. We openen nieuwe winkels en kunnen extra herbruikbare goederen inzamelen, en circulaire nevenactiviteiten als herstel en verhuur uitbouwen.” Laure Vanhulle, algemeen directeur

Opnieuw & co

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Koen Goemans, directeur van maatwerkbedrijf Opnieuw & Co vzw, 300 nieuwe maatwerkers aan en realiseer ik 25 kilogram lokaal hergebruik via kringwinkels in onze regio, openen we herstelateliers voor fietsen, elektro, kleding en meubelen, starten we met een restaurant en een bakkerij en openen we een webshop met ons kringloopcentrum.”

Kringwinkel Antwerpen

“Na meer dan dertig jaar heeft Kringwinkel Antwerpen nog veel dromen en ambities. Als het contingent wordt losgelaten dan willen nóg meer bijdragen aan een wereld die écht circulair is. Daarvoor werven we op drie jaar tijd 50 extra medewerkers aan om onze verhuurdienst, herstelateliers, online-kanalen en winkels te versterken.” Kathleen Hoefnagels, HR directeur.

Kringwinkel Midwest

“Als het contingent wordt losgelaten dan werft Kringwinkel Midden West-Vlaanderen, vertegenwoordig door commercieel directeur Laurent Van Weehaeghe, 25 medewerkers extra aan en realiseer ik een extra hergebruik van 500.000 kg.”

Kringwinkel Ateljee

“In geval het contingent wordt losgelaten, dan engageert Ateljee VZW, vertegenwoordigd door directeur Tom Wauters, zich meteen om een verdere uitbouw van haar kringloopactiviteiten te faciliteren met 60 medewerkers.  Dit ten dienste van de circulaire economie. We zien hiervoor mogelijkheden in de uitbouw van ons netwerk van Kringwinkels (30 medewerkers) en de uitbouw van een tweedehands webshop voor kledij en andere curiosa (8 medewerkers). Daarnaast zetten we graag extra handen in bij de verdere sortering in functie van het herwinnen van textielvezels (22 medewerkers). De diverse pilootprojecten in deze zorgen ongetwijfeld voor een versnelde omslag binnen het textiellandschap.”

Den Azalee

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik: Peter Maris, directeur van vzw Den Azalee, 144 doelgroepmedewerkers aan met de nodige omkadering via 50 extra omkaderingsmedewerkers en realiseer ik:

De uitbreiding van het kringloopcentrum met een extra winkelpunt en stijgt ons hergebruik met 20%,
de uitbreiding van onzedienstverlening met een extra sociaal restaurant, zo kunnen we dagelijks 100 maaltijden verstreken aan kansengroepen,
verstevig ik mijn bestaande activiteiten door het oprichten van een extra herstelatelier voor elektro en meubelen.
Richt ik een interne klusploeg op voor onderhoud van mijn patrimonium.

Ik wil dit realiserren door jaarlijks te groeien met gemiddeld 7 doelgroepmedewerkers.”

KLUS EN RENOVATIE – 40 extra medewerkers

Labeur

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik, Lieselotte Plasqui HR-coördinator van Labeur vzw, 30 werknemers aan. Daarmee krijgen we eindelijk de kans om verder te groeien in de samenwerking met Kompas vzw, een voorziening voor volwassenen met een mentale beperkingen. Hier realiseren we een chauffeursploeg (hoge nood), zorgen we voor extra inzet in horeca-initiatief Villa Ooievaar, een sociale wasserette in samenwerking met mensen met een mentale beperking, een klusjesdienst, … Er zijn ongelooflijk veel opportuniteiten waar we nu niet kunnen op inzetten.”

 

Als HR-manager wil ik in kader van het arbeidsmarktbeleid inactieve mensen activeren, maar we mogen ze niet aanwerven omdat ons contingent volzet is, of we worden er financieel op afgestraft omdat er geen subsidies worden toegekend ondanks de nood aan begeleiding voor deze personen. Als het contingent wordt losgelaten, is dat een boost voor ons sociaal ondernemerschap. Dan zijn we vrij om uit te breiden in onze activiteiten in functie van onze strategie, waar we dat nu niet kunnen omwille van de bovengrens voor het aanwerven van maatwerkers. – Marlies Merken, HR manager bij De Winning

De Winning

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Rik Decelle, De Winning Maatwerk vzw, 10 medewerkers en realiseren we een nieuw aanbod in de dienstverlening/ondersteuning bij afvalverwerking en sortering én zetten we in op de niche ‘bouw’ voor de eenvoudig ondersteunende klussen in combinatie met renovatie van monumenten.

GROENDIENSTEN – 10 extra medewerkers

Arbeidskansen

“Als het contigent wordt losgelaten dan werft de groendienst van Labor Arbeidskansen vzw, o.l.v. algemeen directeur Michel Decock en diensthoofd groendienst Bram Warson, op korte termijn 8 extra doelgroepmedewerkers en 2 begeleiders aan om een aantal nieuwe ploegen op te starten. We kunnen dan een serieuze uitbereiding van onze groendienst realiseren. Hierdoor kunnen we meer doelgroepmedewerkers tewerkstellen. Daarbij kunnen we een antwoord geven aan de sterk toenemende vraag van lokale overheden ter ondersteuning van het onderhoud van het openbaar groen. Op termijn willen we dit verder zetten met nog eens 2 extra ploegen van 5 medewerkers.”

ZORG – 15 extra medewerkers

De Enter

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Gert Paulussen, directeur van maatwerkbedrijf De Enter in een eerste jaar 10 nieuwe medewerkers waarmee we in onze regio samenwerkingsverbanden aangaan voor de logistieke ondersteuning van de zorg. Potentieel zijn er samenwerkingsverbanden met 14 woonzorgcentra, 3 revalidatiecentra, 1 regioziekenhuis, 2 psychiatrische centra en andere zorginstellingen. Het loslaten van een contingent betekent dat 1 goede ontwikkeling snel een multiplicator betekent voor andere voorzieningen.”

Groep INTRO Maatwerk

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Hendrik De Luca, directeur bij Groep INTRO Maatwerk, 5 extra Maatwerkers aan die goed zijn voor 10 extra helpende handen binnen de zorg.”

MOBILITEIT – 10 extra medewerkers

Groep INTRO Maatwerk

“Als het contingent wordt losgelaten dan werf ik Hendrik De Luca, directeur bij Groep INTRO Maatwerk, 10 extra Maatwerkers aan die dagelijks werken aan meer duurzame en circulaire mobiliteit.”

*Ja, elke doelgroepmedewerker extra in de sociaal circulaire sector is goed voor een meerwaarde van €14.500 per jaar. Hoe we tot dat cijfer komen, leggen we je graag uit in onze kosten-baten analyse.