Nieuws

Europa zet in op herstel – Right2Repair

Gepost op 26 april 2024
  • Repareren

Groot nieuws voor de herstel- en hergebruikbeweging in Europa en dus ook voor onze Kringwinkels. EU-wetgevers hebben eindelijk ingestemd met nieuwe reparatieregels, wat een cruciale stap is voor het recht op reparatie in Europa en dus ook in Vlaanderen.

Wat betekenen deze nieuwe reparatieregels concreet? Hier zijn de belangrijkste onderdelen:

Onafhankelijke reparateurs (zoals Kringwinkels) krijgen eerlijkere toegang tot reserveonderdelen: Dit betekent dat onafhankelijke reparateurs gemakkelijker toegang krijgen tot de onderdelen die ze nodig hebben om producten te repareren. Hoewel er nog duidelijkere richtlijnen over een  ‘redelijke prijsstelling’ nodig zijn, is dit een stap voorwaarts in het ondersteunen van lokale reparatie-initiatieven.

Verbod op hardware en software die reparatie belemmeren: Oneerlijke praktijken die reparatie belemmeren worden nu verboden. Dit is een belangrijke overwinning voor consumentenrechten en moet het voor iedereen gemakkelijker maken om hun apparaten te repareren of te laten repareren.

 

 Fantastisch nieuws en een stap in de goede richting, maar er zijn ook zeker nog verbeteringen mogelijk. -Alain Tack, adviseur circulair ondernemen – HERW!N

Verplichting voor fabrikanten om reparaties aan te bieden buiten de wettelijke garantieperiode: Dit betekent dat fabrikanten nu verplicht zijn om reparaties aan te bieden voor producten, zelfs nadat de wettelijke garantieperiode is verstreken. Als je een product laat repareren binnen de garantieperiode, dan moet deze ook met een jaar verlengd worden. Dit geeft consumenten meer gemoedsrust en moedigt hen aan om hun producten te laten repareren in plaats van ze weg te gooien.

Elektro hersteller De Kringwinkel Hageland

Stap dichter bij een nationale financiële prikkels voor reparatie: EU-wetgevers eisen dat lidstaten ten minste één nationale maatregel ter bevordering van reparatie implementeren. Ze stellen een voor van financiële en niet-financiële opties. Onder de financiële maatregelen stellen EU-wetgevers voor om financiering te verstrekken voor trainingsprogramma’s om speciale vaardigheden in reparatie te verwerven of nationale reparatievouchers/fondsen. Deze laatste zijn al succesvol gebleken als een heel sterke strategie om de betaalbaarheid van reparaties te verbeteren en lokale banen te creëren in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.

Fantastisch nieuws en een stap in de goede richting, maar er zijn ook zeker nog verbeteringen mogelijk. De huidige regels laten nog veel producten buiten beschouwing en de stap naar de financiële prikkel is te vrijblijvend. Daarom roepen we samen met Repair&Share en het Europese Right2Repair op tot een snelle implementatie van de nieuwe regels en dringen we er op aan om de reikwijdte uit te breiden naar meer productcategorieën.

De goedkeuring van de EU-herstelwet biedt extra kansen omdat herstel ervoor zorgt dat we producten langer kunnen (her)gebruiken. Zo is het een extra impuls voor ons lopende project ‘Herstel eerst’. Binnen dit project kijken we met enkele Kringwinkels als pioniers hoe we de circulaire economie in Vlaanderen kunnen versterken door kapotte eletr(on)ische apparaten eerst te repareren en te hergebruiken, in plaats van deze onmiddellijk te recycleren. De focus ligt hierbij op klein huishoudelijk elektro. Maar het is ook goed nieuws voor het project ‘Infinitex’, dat zich richt op meer herstel en hergebruik van textiel. Maar er blijven nog veel financiële, praktische en beleidsmatige hinderpalen die een sterke herstelsector in Vlaanderen in de weg staan. Daarom blijven we ons inzetten voor meer sociale en circulaire maatregelen zodat (laten) repareren makkelijk en goedkoop is.