H! Agenda

Infosessie: RSZ harmonisatie en de impact op maatwerkbedrijven

Gepost op 20 januari 2022

Met de RSZ harmonisatie wil men een gelijk speelveld creëren voor alle maatwerkbedrijven, ongeacht ze voordien sociale werkplaats dan wel beschutte werkplaats waren. Compenserende maatregelen zoals GESCO en SINE+ worden daarom afgebouwd. De voormalig sociale werkplaatsen treden opnieuw toe tot de sociale maribel, wat onder meer het recht opent op bijkomende aanwervingen met subsidie vanuit het Fonds sociale maribel. Over de contouren van deze uitbreidingsronde in de sociale maribel bereikten de sociale partners een principieel akkoord.

De middelen die op Vlaams niveau vrijkomen door de harmonisatie van de RSZ-statuten, worden voor een stuk ingezet om ook op vlak van cao’s verdere harmonisatie te bewerkstelligen. Ook hierover werd een akkoord tussen sociale partners bereikt.

Met deze infosessie stellen we jullie op de hoogte van de praktische implicaties voor werkgevers en werknemers uit de maatwerksector.

Voor wie?

Deze sessie is enkel toegankelijk voor HERW!N-leden

Praktisch

Na inschrijving ontvang je één dag van tevoren een link om deel te nemen aan deze online sessie.

Woensdag 16 maart van 14u – 16u

Voorwaarden

 

  • Annuleren van jouw inschrijving voor een live event kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail, via heidi@herwin.be).
  • Annuleren kan kosteloos tot 5 werkdagen voor het evenement plaats vindt.
  • Annuleren kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer:. In dit geval meldt je ons dit zo snel mogelijk via mail. En dit vóór de start van het event. Je bezorgt ons ook de nodige attesten. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, als dit reeds was vereffend, teruggestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor je slechts een deel van de sessies afwezig bent, geeft geen aanleiding tot kosteloos annuleren.
  • Bij afwezigheid zonder verwittiging, wordt een no-showfee van 40,- euro (excl. btw) aangerekend voor catering- en andere kosten. Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen. Gelieve ook deze wijziging door te geven.
  • Om privacy-redenen geven we mee dat op onze events mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd – in vorm van foto en/of film – dat nadien via HERW!N-mediakanalen kan worden gebruikt.