Nieuws

Repair zkt hub in stroomversnelling

Gepost op 18 oktober 2021
  • Businessmodellen met impact

Onze droom is om meer producten te kunnen herstellen en zo meteen ook meer jobs te kunnen creëren in (sociale) ondernemingen.

Repair zkt hub

In het project Repair zkt hub gaan verschillende spelers – met HERW!N en Repair & Share als trekkers- samen rond de tafel zitten om productstromen te optimaliseren: we zoeken naar manieren om meer producten te kunnen herstellen in plaats van ze weg te gooien. Zo vermijden we niet alleen elektronisch afval, maar versterken we ook de herstelcapaciteit bij (sociale) ondernemingen. De Kringwinkels zijn dan ook dé partner bij uitstek om de herstelpunten in te bedden.

 

Binnen het project zijn er 3 thematische werkgroepen. In elk van deze werkgroepen zetten we pilootprojecten op en delen we kennis en goede voorbeelden uit met elkaar.

Tewerkstelling en opleiding

Doel: hoe zorgen we ervoor dat herstellers worden opgeleid en doorstromen naar de reguliere economie?

Repair zkt Hub wil bijdragen aan een verhoogde herstellingsgraad van elektr(on)ische toestellen door sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. In circulaire hubs willen we volop inzetten op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers, binnen bestaande én nieuwe diensten en activiteiten.

Productstromen: een hogere herstellingsgraad van elektro

Doel: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk elektrotoestellen die potentieel herbruikbaar zijn worden gerepareerd alvorens ze naar recycling gaan.

Repair zkt Hub legt de focus bewust op één productstroom nl. die van elektronische huishoudtoestellen. Waarom?- Zo kunnen we doelgericht werken en verhogen we de kansen op concrete resultaten.- (Het vermijden van) elektronisch afval heeft een grote ecologische impact heeft- Herstellen van die producten biedt veel sociale kansen. De waardeketen van elektronische toestellen is complex, en actoren zijn op meerdere manieren met elkaar verbonden.

Businessmodellen

Doel: welke businessmodellen rond herstel zijn interessant voor sociale economie en welke samenwerkingen met reguliere economie kunnen hieruit voortvloeien.

Deze modellen kunnen ook dienen om particulieren en professionelen te helpen met hun herstelactiviteiten. Vb. Repair as a service, verkoop van reserveonderdelen, leasingmodel

Stroomversnelling

Ook Hilde Crevits, minister van sociale economie, is er van overtuigd dat we meer aandacht moeten hebben voor het herstellen van elektr(on)ische toestellen. Samen met de partners binnen Repair zkt Hub zal er werk gemaakt worden van het openen en versterken van de herstelpunten binnen de Kringwinkels. Dit gebeurt in eerste instantie in enkele regio’s binnen Oost- en West-Vlaanderen en Brabant en zal vervolgens in heel Vlaanderen worden uitgerold.

Leading partners: Repair&Share en HERW!N, de koepel van sociale circulaire ondernemers (waaronder de Kringwinkels).

Partners van het project zijn onder andere: De Kringloopwinkel (Deltagroep), De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel ViTeS, De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen, De Kringwinkel WEB en Recupel.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid (Circulair Werkt).

Meer gedetailleerde info en een lijst van alle partners vind je op de website van Repair&Share.