Nieuws

Steuninstrumenten voor hoge energiekosten

Gepost op 10 oktober 2022

Om gezonde bedrijven die lijden onder de gestegen energieprijzen te steunen, heeft de regering een steunpakket voor ondernemingen uitgewerkt. Dit pakket is voor een groot deel ook van toepassing op sociale ondernemingen. Het steunpakket moet de bedrijven vooruit helpen in de energietransitie. We bieden je hieronder een overzicht van de verschillende onderdelen in het steunpakket.

Steunpakket energiekosten

Compensatie stijgende energiekosten (aanvragen voor 16/01/2023)

Ondernemingen die in 2021 minstens € 7.500 aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor een steun van 25% op de energiemeerkost. Deze wordt beperkt tot 80% van hun operationele verlies en tot maximaal € 500.000 per kwartaal. Voor meer energie-intensieve bedrijven bedraagt de steun 30% op de energiemeerkost. Opnieuw beperkt tot 80% van hun operationele verlies en tot maximaal € 4.000.000 per kwartaal. Ondernemingen in gevoelige sectoren kunnen een steun genieten van 35 % op de energiemeerkost, beperkt tot 80% van hun operationele verlies en tot maximaal € 7.500.000 per kwartaal.

Voor wie?

De voorwaarde voor deze steunmaatregelen is dat het om rechtspersonen gaat met tewerkstelling. Sociale economie of vzw’s worden dus niet uitgesloten. Deze maatregelen zijn van toepassing in het laatste kwartaal van dit jaar.

Aanvragen is mogelijk tot 16/01/23 via VLAIO .

Overbruggingslening

In het kader van het steunpakket voor ondernemingen zal eveneens de bestaande overbruggingslening verder uitbreiden en versterken. De overbruggingslening is sinds februari 2022 bij VLAIO beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben naar aanleiding van zowel de Covid- als de Oekraïnecrisis. Het gaat om zeer voordelige leningen (1,5% interest) waarmee een kleine onderneming tot 200.000 euro kan ontlenen. Voor middelgrote ondernemingen gaat het om maximaal 400.000 euro. De lopende overbruggingslening kan aangevraagd worden tot 15 december.

De vernieuwde Overbruggingslening is net als de energiesubsidies principieel beslist door de Vlaamse Regering, en zal na aanmelding bij de Europese Commissie begin januari opengesteld worden.

Aanvragen via VLAIO.

Transitiesteun (OPEN)

Lening rond hernieuwbare energie SE

Specifiek voor sociale economie is er deze (reeds bestaande) lening rond hernieuwbare energie. Deze lening:

  • wordt toegekend met een vaste rentevoet van 1%.
  • voor een looptijd van 10 jaar, met maandelijkse terugbetalingen.
  • kan worden aangevraagd per onderneming of per vestigingsplaats van een onderneming.
  • kan het volledige bedrag van de investering dekken, voor zover die je maximale jaarlijkse energiebehoefte niet overschrijdt.

 

 

Aanvragen via Departement Werk en Sociale economie (lopende).

Impulsprogramma energietransitie (OPEN)

 

Sociale ondernemers zijn momenteel volop bezig met het maken van de transitie naar hernieuwbare energie. En alle steun hierbij is welkom. VLAIO werkt daarom aan investeringssteun om deze transitie bij bedrijven te versnellen. €100 miljoen is vrijgemaakt in kader van het Impuls-programma om bedrijven hierin te ondersteunen. Dit programma bestaat uit een begeleidingsprogramma en investeringssteun via een nieuwe projectoproep. Daarnaast zullen er ook proeftuinen rond nieuwe technologieën georganiseerd worden en zal men grote verbruikers proactief benaderen.
Wat weten we al? De oproep zal een ruime impuls geven aan investeringen in hernieuwbare energie door een deel (20%-40%) van de investeringskosten te subsidiëren. Op deze manier wordt de terugverdientijd van je investering verkort.

Aanvragen via VLAIO

Federale maatregelen

Verlaging accijnzen

De regering bereikte een akkoord over een verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven en zelfstandigen in november en december.

Betalingsregeling voor RSZ bijdragen

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen hun sociale bijdragen over een lange periode uitsmeren, zonder sanctie. Dat kan gaan over een periode van 12 of zelfs 24 maanden. Het gaat over de bijdragen voor de tweede helft van dit jaar (2022), het eerste kwartaal van volgend jaar (2023) en het debetbericht jaarlijkse vakantie.

Tijdelijke werkloosheid energie

Dit is een extra mogelijkheid bovenop de bestaande regelingen) voor energie intensieve bedrijven. Voorwaarden:

  • Aankoop van energieproducten was in 2021 minstens 3% van toegevoegde waarde;
  • Energierekening is voor een bepaald kwartaal verdubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar

 

Aanvragen via: RVA