Nieuws

Natuur & landschapsploegen verzorgen jouw lokale groen

Gepost op 6 februari 2023

In 46 gemeenten van Vlaams-Brabant werken de natuur- en landschapsploegen van IGO en Kiemkracht. Ze leggen ravotbossen, kleurrijke bloemenweides en geurende hooilanden aan en stimuleren natuurontwikkeling op plaatsen waar men het niet meteen verwacht. Vaak worden daarbij ook scholen, jeugdverenigingen of bewoners betrokken. Op die manier wordt er een groter draagvlak en zorg voor de natuur in hun buurt gestimuleerd.

Voor deze diensten werkt de provinice Vlaams-Brabant samen met IGO en Kiemkracht.

Aanvullende lokale dienst

De diensten van de Natuur- en landschapsploegen passen perfect onder de ‘Aanvullende lokale diensten’ waarin lokale overheden en ondernemers uit de sociale economie kunnen samenwerken om diensten aan te bieden die én ecologisch verantwoord zijn, én de levenskwaliteit (voor de lokale bevolking) verbeteren én die kunnen worden uitgevoerd door mensen die niet voldoen aan de rendementsverwachtingen van de markt. Onze collega Gorik, adviseur sociaal beleid, schreef er een uitgebreid achtergrondartikel over dat op 13 februari verschijnt op sociaal.net. Ondertussen kan je dankzij de video die wij er voor maakten alvast het werk van één van die natuur- en landschapsploegen van dichtbij ontdekken.