Nieuws

HERW!N zet in op circulair textiel

Gepost op 25 mei 2023
  • Hergebruik

Buy, wear, trash, repeat. Het kan dienen als dé mantra voor onze moderne fast-fashion modeindustrie. Een model waar we dringend moeten van afstappen. We doen dat niet alleen via hergebruik in de Kringwinkels, maar ook met twee straffe Living Lab projecten.

Deze projecten komen tot stand met de steun van Vlaio én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie

 

Labs on Fibre

Waarover gaat dit project? Heel eenvoudig, 97% van onze kledij wordt gemaakt van nieuwe grondstoffen, hiervan eindigt uiteindelijk 73% op een afvalberg. Met het Labs on Fibre project tonen wij de ambitie om deze lineaire aanpak binnen onze textielsector, circulair te maken. We werken met lokale partners en laten ons ondersteunen door kennisinstellingen om zo de fundamenten te bouwen voor een lokale, circulaire textiel economie.

Doelen

Vandaag wordt naar schatting slechts 1% van het textiel opnieuw hoogwaardig gerecycleerd tot nieuwe textielvezels. Het is dit percentage dat we met dit living lab significant willen doen stijgen. Duurzaamheid, transparantie en lokale verwerking staan centraal. Kwantitatief vertalen we dit in de ambitie om 20.000 ton textiel onderstromen (stromen die niet meer in aanmerking komen voor hergebruik) te verzamelen en voor te bereiden voor hoogwaardige lokale recyclage.

Na het aflopen van deze living lab laten de nieuwe inzichten, netwerken en structurele samenwerkingsverbanden toe om snel en effectief op te schalen binnen de Vlaamse textiel industrie, in functie van het realiseren van de ambities van Vlaanderen Circulair met betrekking tot consumententextiel.

Partners

Het consortium binnen het project is samengesteld uit een breed scala aan partners: social profit organisaties met gelijkaardige doelstellingen (Kringwinkel, Oxfam Solidariteit en Wereld-Missiehulp), onderzoeksorganisaties (Centexbel, Vito en Ariadne Innovation) en ondernemingen uit de profitsector (HNST).

INFINITEX

Zichtbare en meetbare vooruitgang realiseren met betrekking tot verlengen van de levensduur of intensiever gebruik van consumententextiel, dat is dé doelstelling van dit project. We doen dat door het opzetten, testen en verbeteren van nieuwe businessmodellen zoals terugname en herverkoop, verhuur-leenmodellen of van services zoals sorteren, herstel en onderhoud. We houden hierbij expliciet rekening met de consument als cruciale schakel om deze businessmodellen te doen slagen.

Doelstellingen:

  • Inzetten op levensduurverlenging of intensiever gebruik van kleding (de zogenaamde bovenstroom van textiel).
  • Verschillende innovatieve businessmodellen hun intrede laten doen.
  • Onderzoek naar de opzet van nodige infrastructuur/activiteiten om deze businessmodellen operationeel en commercieel rendabel te maken.

 

Voorlopig hebben we op ons grondgebied nog geen operationele logistieke hubs met voldoende capaciteit en de nodige knowhow om deze reverse logistics op zich te nemen. Privatieve ondernemingen zijn dan ook op zoek naar organisaties die deze ontzorgende taken op zich kunnen nemen. Net daar is er een potentiële grote rol weggelegd voor sociale ondernemingen om deze systeeminnovatie in de bovenstroom consumententextiel te ondersteunen. Met hun expertise rond het arbeidsintensieve inzamelen en sorteren van textiel voor hergebruik, en door gebruik te maken van resources voor de oprichting van logistieke circulaire hubs, kunnen nieuwe jobs gecreëerd worden binnen sociale ondernemingen en zetten we maximaal in op lokaal hergebruik.

Onder leiding van Thomas More hogeschool gaan 7 Vlaamse textielondernemingen hiervoor de verbinding aan met de koepel HERW!N. We krijgen hierbij de steun van flankerende technologie ondernemers om dit Living lab vorm te geven.

 

Aan de sorteerlijn bij Kringwinkel Stroom

Partners:

Mode-ondernemingen: Xandres, Filou & Friends, SuperGoods, Noterman, Columba, Dressr, E5

Onderzoekspartners: Thomas More & HERW!N

Logistieke partners: Kringwinkel Antwerpen en Zorgbedrijf Genk

Dienstverleners/experts: Time2Trace, Quifactum, Sarko, Causa Sui

Procesbegeleiding ontwikkeling: Made

Disseminatie: Flanders DC


   

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.