Nieuws

Stopzetting MINA-subsidies bedreigt jobs en natuur in de buurt

Gepost op 21 december 2021

Dat natuur in de buurt een belangrijke invloed heeft op het welzijn van de mens is, in deze coronatijden, bijna een understatement. Daarenboven speelt natuur een essentiële rol in de strijd tegen klimaatverandering, wateroverlast (en droogte) en biodiversiteitsverlies. In functie van een gezonde en leefbare omgeving is het versterken van natuurlijke ecosystemen door een goed en doordacht natuurbeheer daarom van kapitaal belang.

Succes van de MINA subsidielijn

Lokale besturen vormen hierin een onmisbare schakel. Dit omwille van de vele lokale natuur die ze onderhouden en ontwikkelen in eigen beheer. Tot voor kort kon men hiervoor beroep doen op de zogeheten MINA-werkers, typisch langdurige werklozen en/of mensen uit kansengroepen die via sociale ondernemingen een (nieuwe) kans krijgen op de arbeidsmarkt. Hiertoe werden ze gestimuleerd vanuit Vlaanderen door middel van een specifieke MINA subsidielijn. Met succes, want sinds jaar en dag doen heel wat lokale besturen beroep op de deskundigheid van sociale economie ondernemingen voor de ontwikkeling en het onderhoud van hun natuurgebieden. Vanaf 2022 worden deze subsidies echter stopgezet.

“Als sector vrezen we het ergste. Het stopzetten van de subsidiëring van de Mina-werkers is een serieuze streep door de rekening van gemeentebesturen en sociale economiebedrijven die net voor de ecologische meerwaarde van onze lokale natuur willen gaan. Bovendien brengt het potentieel ook heel wat jobs binnen de sociale economie in gevaar” aldus Eva Verraes, directeur HERW!N.

Blijvend inzetten op sociale economie

HERW!N hoopt dan ook dat lokale besturen ook in 2022 blijven beroep doen op de expertise en dienstverlening van sociale economie ondernemingen voor hun groenonderhoud. Bovendien willen we een warme oproep doen aan minister Demir om woord te houden. Bij de beslissing om de subsidies stop te zetten in 2020 werd immers duidelijk gesteld dat de “minister zou bekijken hoe ze ook na 2021 de vrijkomen middelen kan blijven inzetten om de sociale economie te ondersteunen binnen haar bevoegdheden”. Overleg met de sector heeft tot dusver echter geen concrete uitkomst geboden.