Belangenbehartiging

Patrimoniumtaks: maatwerkbedrijven volgen regeling zorgsector

Gepost op 01/01/2024
  • Inclusief werken

De hervorming van de patrimoniumtaks zit er al geruime tijd aan te komen. De wet van 28 december 2023 houdende diverse bepalingen voert uiteindelijk de hervorming door.

Ter herinnering, de patrimoniumtaks is een vorm van successiebelasting op het patrimonium van vzw’s. De belasting was tot voor kort een vlakke taks van 0,17% op de bezittingen van een vzw. De taks wordt nu een progressieve belasting volgens de volgende schijven:

<50 000 EUR: vrijstelling
50 000 EUR – 250 000 EUR: 0,15%
250 000 EUR tot 500 000 EUR: 0,30%
>500 000 EUR: 0,45%

Het initiële wetsontwerp bevatte een neutraliseringsmechanisme voor de zorgsector. De progressieve tarieven blijven van toepassing, maar 62,3% van de waarde van de bezittingen werd vrijgesteld. Deze regeling werd tijdens de behandeling in het parlement uitgebreid met onder meer de maatwerkbedrijven. De regeling ook openstellen naar de volledige socio-culturele sector is echter niet weerhouden.

Dit betekent dat de impact van de hervorming voor de maatwerkbedrijven onbestaand tot zeer beperkt zou moeten zijn, al wijzigt  de berekeningswijze van de taks wel. Voor voormalige LDE/MWA die geen maatwerkbedrijf zijn, is er géén uitzondering op de algemene regel.

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2024 en zal dus van toepassing zijn op de aangifte die elk jaar voor 31 maart moet gebeuren. De aangifte moet dit jaar nog steeds op papier gebeuren. Meer info over de manier waarop je die aangifte kan indienen, vind je op de website van de FOD Financiën.

Op de aangifte vermeld je best expliciet het totale bedrag van je bezittingen, en daarnaast het belastbare bedrag na de toepassing van de forfaitaire aftrek van 62,3%. Als reden voor de forfaitare aftrek mag je ‘maatwerkbedrijf’ vermelden. Ook het te betalen bedrag vermeld je best.

Let op! je moet het te betalen bedrag storten, dit jaar ten laatste op 2 april 2024.

Enkel voor leden

Om de updates van belangenbehartiging te lezen, moet je lid zijn van HERW!N en ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
Is je organisatie lid? Vraag hier je login. Ben je nog geen lid? Vraag hier om lid te worden.