Belangenbehartiging

Patrimoniumtaks: maatwerkbedrijven volgen regeling zorgsector

Gepost op 01/01/2024
  • Inclusief werken

De hervorming van de patrimoniumtaks zit er al geruime tijd aan te komen. De wet van 28 december 2023 houdende diverse bepalingen voert uiteindelijk de hervorming door.

Ter herinnering, de patrimoniumtaks is een vorm van successiebelasting op het patrimonium van vzw’s. De belasting was tot voor kort een vlakke taks van 0,17% op de bezittingen van een vzw. De taks wordt nu een progressieve belasting volgens de volgende schijven:

<50 000 EUR: vrijstelling
50 000 EUR – 250 000 EUR: 0,15%
250 000 EUR tot 500 000 EUR: 0,30%
>500 000 EUR: 0,45%

Het initiële wetsontwerp bevatte een neutraliseringsmechanisme voor de zorgsector. De progressieve tarieven blijven van toepassing, maar 62,3% van de waarde van de bezittingen werd vrijgesteld. Deze regeling werd tijdens de behandeling in het parlement uitgebreid met onder meer de maatwerkbedrijven. De regeling ook openstellen naar de volledige socio-culturele sector is echter niet weerhouden.

Dit betekent dat de impact van de hervorming voor de maatwerkbedrijven onbestaand tot zeer beperkt zou moeten zijn, al wijzigt nog steeds de berekeningswijze van de taks. Voor voormalige LDE/MWA die geen maatwerkbedrijf zijn, is er wel een impact.

Verder zou de aangifte vanaf dit jaar ook digitaal moeten kunnen gebeuren, maar de applicatie hiervoor is nog niet beschikbaar.

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2024 en zal dus van toepassing zijn op de aangifte die voor 31 maart 2024 moet gebeuren.

Enkel voor leden

Om de updates van belangenbehartiging te lezen, moet je lid zijn van HERW!N en ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
Is je organisatie lid? Vraag hier je login. Ben je nog geen lid? Vraag hier om lid te worden.