Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wordt vervangen zonder dat de werknemer uit dienst treedt (langdurige ziekte, tijdskrediet)?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wijzigt van functie?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning uit dienst treedt (en wordt vervangen)?

Wat zijn de patronale RSZ-werkgeversbijdragen in de maatwerksector?