Kan een doelgroepwerknemer daarnaast ook in het NEC werken?

Is een doelgroepwerknemer verplicht met pensioen te gaan als die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt?

Is een deeltijdse doorstroom mogelijk?

Kan het doorstroomtraject uitmonden in de beëindiging van de WOP?

Welke WOP krijgt de doelgroepwerknemer die niet is doorgestroomd om redenen onafhankelijk van zijn wil?

Wordt rekening gehouden met de continuïteit van het maatwerkbedrijf bij doorstroom?

Wat gebeurt er als de doelgroepwerknemer na het doorstroomtraject niet doorstroomt?

Kan een maatwerkbedrijf als gemandateerde onderneming instaan voor de doorstroom van de eigen medewerkers?

Kan de persoon die doorstroomklaar bevonden wordt en in een doorstroomtraject zit, vervangen worden?

Hoe verlopen de doorstroomtrajecten?

Als er geen evaluatie is gebeurd na 5 jaar zoals het maatwerkdecreet voorschrijft, verliezen we dan de subsidie?

Na welke termijn worden de startpakketten geëvalueerd?

Moet de werknemer zijn toestemming geven aan het maatwerkbedrijfom in zijn (ICF)dossier te kunnen?

Mag de VDAB het WOP-pakket van een sollicitant meedelen aan het maatwerkbedrijf?

Wat gebeurde er met de doelgroepwerknemers die in dienst waren voor 1 januari 2019 (inwerkingtreding maatwerkdecreet)?