FAQ

Zullen reguliere ondernemingen die veel individuele maatwerkers inzetten straks onroerende voorheffing moeten betalen?

Ook reguliere ondernemingen die geen winstoogmerk hebben en straks veel individuele maatwerkers zullen inzetten zouden straks kunnen stellen dat ze een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” zijn en als dusdanig ook recht hebben op vrijstelling van onroerende voorheffing. Omdat het decreet individueel maatwerk geen minimum aantal doelgroepwerknemers oplegt – en eigenlijk bedoeld is voor reguliere onderneming die eerder occasioneel maatwerkers in dienst nemen – zullen de rechtbanken dit geval per geval moeten beoordelen.