FAQ

Zijn er uitzonderingen op het recht op deconnectie?

De CAO van 30 maart voorziet drie uitzonderingen op het recht op deconnectie:

– De werknemers die een functie uitoefenen waarvan uit de aard en de verloning blijkt dat er ook bereikbaarheid kan worden verwacht buiten de normale werkuren

Hieronder vallen bijvoorbeeld leidinggevenden of leden van het hoger kader.

– Functies waarvoor uitzonderlijk andere overeenkomsten zouden zijn gesloten met de werknemer

Voor sommige functies (die niet behoren tot de eerste categorie) wordt er niettemin verwacht dat de werknemers met zo’n functie berichten beantwoorden buiten de normale werktijden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een medewerker die verantwoordelijk is voor het beheer van faciliteiten. In dat geval worden daaromtrent specifieke afspraken gemaakt. Om misbruiken te vermijden, informeert de werkgever het CPBW over het aantal overeenkomsten die in die zin worden gesloten.

– Overmacht: in uitzonderlijke overmachtssituaties kan ook aan andere werknemers gevraagd worden om gevolg te geven aan een oproep of een bericht buiten de werktijd.