FAQ

Zal er een soort ontslagverbod in individueel maatwerk (IMW) bestaan?

IMW is een Vlaamse maatregel; arbeidsrecht is een federale Belgische bevoegdheid. Aan de normale voorwaarden om iemand te ontslaan zal er niets veranderen.

Echter, omdat het Decreet individueel maatwerk geschreven is met ‘reguliere’ bedrijven in het achterhoofd, en de Vlaamse overheid wil bevorderen dat IMW-werknemers hun tewerkstelling zouden behouden bij het aflopen van de subsidies, is een artikel opgenomen waardoor de overheid toekomstige IMW-subsidies kan stopzetten voor IMW-werkgevers die misbruik maken van de IMW maatregel, en IMW-werknemers ontslaan aan het eind van de subsidieperiode met als enige bedoeling ze te vervangen door nieuwe IMW-werknemers die wel nog subsidies meebrengen. Dit wordt soms een ontslagverbod genoemd, maar het is geen verbod in de strikte betekenis van het woord.

Hoe dan ook, deze regeling zou als vervelend neveneffect kunnen hebben dat organisaties die zich toeleggen op wegwerken van de afstand tussen werknemers met een arbeidsbeperking en de reguliere arbeidsmarkt op een bepaald ogenblik ‘vol’ zouden zitten met werknemers die eigenlijk in staat zijn om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt – en die dus geen recht op een werkondersteuningspakket (WOP) meer geven. Echter, waar artikel 13 van het Decreet individueel maatwerk ruim werd verwoord geeft de memorie van toelichting duidelijk aan dat de overheid hier enkel misbruik viseert. Een werkgever die aan de IMW-werknemer duidelijk maakt – bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst en in het ondersteuningsplan – dat het de bedoeling is om samen te werken aan een tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt, en die dat dan ook effectief opvolgt, zou geen last mogen ondervinden van deze bepaling.

Daarvoor is dus wel vereist dat er in de arbeidsovereenkomst een duidelijke bepaling is ingeschreven omtrent de medewerking van de werknemer aan een traject dat moet leiden naar een tewerkstelling in een andere onderneming. Opdat een eventueel ontslag niet zou kunnen worden gekwalificeerd als kennelijk onredelijk, is het belangrijk om dit (de medewerking aan het traject) aan te merken als een essentiële voorwaarde van de arbeidsovereenkomst.

Een modelclausule vind je hier.