FAQ

Wordt er vakantiegeld berekend op de jaarlijkse premie voor omkadering?

Er wordt geen enkel of dubbel vakantiegeld berekend op de jaarlijkse premie. Het enkel vakantiegeld is namelijk het gewone loon voor de vakantiedagen terwijl het dubbel vakantiegeld wordt berekend op basis van het loon van de maand waarin de vakantie ingaat , maar in de praktijk vaak al vroeger wordt toegekend (mei/juni).
Het vertrekvakantiegeld (15,34%) wordt echter wel berekend op het verdiende loon tijdens het lopende vakantiedienstjaar, en dus omvat de berekeningsbasis ook een prorata van de premie.