FAQ

Wordt er een loonpremie gerekend op de bijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen – tweede pensioenpijler?

De bijdrage in het kader van het sectoraal aanvullend pensioen maakt deel uit van de basis van de loonpremie.
Groepsverzekeringen die door een werkgever bovenop het sectoraal aanvullend pensioen worden verstrekt, vallen buiten de basis voor de loonpremie.