FAQ

Wordt er een loonpremie berekend op een verbrekingsvergoeding bij ontslag? Wat bij opzegging met vrijstelling van prestaties?

Een verbrekingsvergoeding is niet inbegrepen in de basis voor de loonpremie. Aangezien de werknemer onmiddellijk uit dienst treedt, is er ook geen begeleidings- of organisatiepremie voor de kwartalen gelegen na het kwartaal van uitdiensttreding die nog gedekt zijn door de vergoeding. De werknemer zal ook niet meegerekend worden voor de invullingsgraad.
Indien er vrijstelling is van prestaties, wordt een gewoon loon uitbetaald (looncode 1) en is er wel een loonpremie, alsook begeleidings- en organisatiepremie. De werknemer zal ook meegenomen worden voor het bepalen van de invullingsgraad.