FAQ

Wordt de anciënniteitstoeslag vermeld op de loonfiche?

De toeslag zal zichtbaar zijn op de loonfiche. Ook het element sectoranciënniteit zal in de loonfiche worden opgenomen.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag