FAQ

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend wanneer de werknemer vakantie of een bijkomende verlofdag (35+) of een dag vrijstelling arbeidsprestaties (45+) neemt?

De toeslag is onderworpen de bijdrage jaarlijkse vakantie en zit dus mee in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld.
Het vakantiegeld voor arbeiders wordt evenwel berekend op het brutoloon van het vakantiedienstjaar (= kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de opname van de vakantie) waardoor er pas vanaf 2022 een effect zal zijn in het bedrag van het vakantiegeld voor arbeiders.
Voor werknemers met een bediendenstatuut heeft de toeslag onmiddellijk effect op het enkel en dubbel vakantiegeld.
Bijkomende verlofdagen en dagen vrijstelling arbeidsprestaties zijn bezoldigde dagen en ook voor deze uren wordt de toeslag dus toegekend.