FAQ

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend wanneer de werknemer vakantie neemt?

De toeslag is onderworpen de bijdrage jaarlijkse vakantie en zit dus mee in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld.
Het vakantiegeld voor arbeiders wordt evenwel berekend op het brutoloon van het vakantiedienstjaar (= kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de opname van de vakantie) waardoor er pas vanaf 2022 een effect zal zijn in het bedrag van het vakantiegeld voor arbeiders.
Voor werknemers met een bediendenstatuut heeft de toeslag onmiddellijk effect op het enkel en dubbel vakantiegeld.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag