FAQ

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend voor overuren?

De toeslag wordt toegekend voor elk bezoldigd uur, dus ook voor overuren. De toeslag wordt echter niet meegenomen in de berekeningsbasis voor de overloontoeslag.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag