FAQ

Wordt de anciënniteitstoeslag ook toegekend bij ziekte?

De toeslag wordt toegekend voor elk bezoldigd uur, en wordt dus ook toegekend bij schorsingen van de arbeidsovereenkomst met behoud van loon (ziekte met gewaarborgd loon, klein verlet, feestdagen,…).
Voor wat betreft het gewaarborgd loon bij arbeiders, moet ermee rekening worden gehouden dat een gedeelte van het gewaarborgd loon van de eerste maand ten laste wordt genomen van het ziekenfonds.

De werkgever betaalt, net als voor het gewone loon, dus vanaf de tweede week slechts een percentage van de toeslag:

– Tweede week: 85,88%;
– Derde en vierde week: 25,88% onder de ZIV-loongrens – 85,88% boven de ZIV-loongrens

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag