FAQ

Worden de toeslagen uit de cao flexibele arbeidorganisatie (ploegenarbeid, avondarbeid, zaterdagarbeid,…) berekend op het uurloon met inbegrip van de premie?

Nee, de anciënniteitstoeslag blijft buiten de berekeningsbasis om de procentuele toeslagen te berekenen uit de cao flexibele arbeidsorganisatie.

Vb. een doelgroepwerknemer met een uurloon van 10,25 EUR met 6 jaar anciënniteit werkt op zaterdag. Voor een gepresteerd uur ontvangt hij bruto 10,25 EUR + 20% van 10,25 EUR + 0,2037 EUR = 12,51 EUR.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag