FAQ

Worden de SINE-doelgroepverminderingen automatisch overgezet op het maatwerkbedrijf bij een inkanteling in een bestaande maatwerkbedrijf?

Dit gebeurt niet automatisch maar moet aan de RSZ worden aangevraagd. Dit gebeurt aan de hand van een invulformulier. Ook eventuele andere doelgroepverminderingen uit de lijst (jonge werknemers, collectieve arbeidsduurvermindering) kunnen met dit formulier worden voortgezet.

Voor doelgroepwerknemers LDE die SINE-gerechtigd zijn, stopt de doelgroepvermindering op 1 juli 2023. Deze procedure is dus enkel van belang voor SINE-gerechtigden buiten LDE-contingent.

Je stuurt het formulier met de post aan het adres van de RSZ (Directie identificatie en controle, Victor Hortaplein 11, 1060). We raden aan om dit ook per mail door te sturen (contact@rsz.fgov.be).

In dit formulier geef je volgende zaken door:

– Luik 1 identificatie en verklaring van de werkgever

Aangezien het een overgang van personeel en middelen tussen vzw’s betreft, is het toepasselijke punt het punt 2 van het invulformulier. Het akkoord tussen beide ondernemingen moet ter beschikking worden gehouden, maar kan ook reeds meegezonden worden om de procedure te versnellen.

– Luik 2: identificatie van de werknemers

Hier identificeer je de werknemers waarvoor je de voorzetting van de SINE-doelgroepvermindering aanvraagt. Je geeft ook de toepasselijke verminderingscode door. Voor de SINE doelgroepvermindering is dit:

– 3240: SINE van bepaalde duur (11Q – jonger dan 45 jaar en 312/156 werkloosheidsdagen op 18/9maanden)
– 3241: SINE van bepaalde duur (21Q – jonger dan 45 jaar en 324/312 werkloosheidsdagen op 36/18 maanden)
– 3250: SINE van onbepaalde duur (minstens 45 jaar)

Je sociaal secretariaat kan eventueel uitsluitsel geven over de op te geven code.

Aangezien de SINE-inschakelingsuitkering vanaf 1 juli wordt stopgezet voor doelgroepwerknemers collectief maatwerk, moet er in principe geen verdere afstemming gebeuren tussen de RSZ en de RVA. Indien er SINE-gerechtigden zonder LDE-advies mee zouden overgaan (SINE’s buiten contingent), loopt de SINE-inschakelingsuitkering wel nog verder tot het einde van het SINE-recht en is het wel vereist dat de RVA/uitbetalingsinstellingen door de RSZ op de hoogte worden gesteld.