FAQ

Wijzigt er iets op het vlak van de opzegtermijn van GESCO-omkaderingsleden?

Voor werknemers tewerkgesteld in het kader van wedertewerkstellingsprogramma’s (vb. GESCO) geldt een verkorte opzegtermijn van 7 dagen (artikel 37/5 Wet op de arbeidsovereenkomsten).

Omdat het GESCO-toepassingsgebied wordt aangepast, kunnen de omkaderingsleden die voordien GESCO waren, vanaf 1 januari 2022 niet langer beroep doen op de verkorte opzegtermijn.

De verkorte opzegtermijn geldt wel nog voor de GESCO-doelgroepwerknemers.