FAQ

Wie kan beheerder zijn van het interne meldingskanaal inzake klokkenluiders?

Dit kan een werknemer van de onderneming zijn op voorwaarde dat de functie die de werknemer uitoefent voldoende waarborgen geeft naar onafhankelijkheid toe, wat betekent dat de werknemer geen instructies mag ontvangen van het bestuur van de onderneming over de behandeling van een bepaald dossier (interne preventie-adviseur, verantwoordelijke personeelsdienst, verantwoordelijke financiële dienst). Het kan ook toevertrouwd worden aan een lid van de raad van bestuur. Het kan ook uitbesteed worden aan een derde (sociaal secretariaat, externe dienst). In de parlementaire voorbereidingen worden ook vakbondsvertegenwoordigers naar voor geschoven als mogelijke beheerders.