FAQ

Welke WOP krijgt de doelgroepwerknemer die niet is doorgestroomd om redenen onafhankelijk van zijn wil?

Het maatwerkbesluit bepaalt dat VDAB in afwachting van de opstart van een nieuw doorstroomtraject de minimale behoefte aan werkondersteunende maatregelen (WOP 40% laag) vaststelt voor doelgroepwerknemers die om redenen onafhankelijk van hun wil niet zijn doorgestroomd.