FAQ

Welke werknemers zullen een recht openen op de voordelen van individueel maatwerk (IMW)?

Enkel werknemers met een arbeidsbeperking komen in aanmerking. Het bestaan van die arbeidsbeperking zal kunnen op basis van medische attesten of aan de hand van het ‘ICF indiceringsinstrument’ – waarbij ICF verwijst naar de International Classification of Functioning. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) beslist of de persoon in kwestie een ‘ticket’ IMW krijgt, en welke voordelen daaraan worden verbonden.

Enkel werknemers die in het Vlaamse Gewest wonen komen in aanmerking voor IMW. (Er bestaat een uitzondering voor inwoners van buurlanden die in het Vlaamse Gewest komen werken, maar niet voor inwoners van het Waalse of Brusselse Gewest.)