FAQ

Welke werknemers hebben geen recht op het sectoraal aanvullend pensioen – tweede pensioenpijler?

Uitzendkrachten, studenten, artikel 60-medewerkers en werknemers die reeds een pensioen genieten hebben geen recht op aanvullend pensioen in het stelsel van de Vlaamse non-profit.
Daarnaast hebben ook leerlingen (in een IBO-stelsel en andere) en arbeidszorgmedewerkers geen recht op aanvullend pensioen, maar dit zijn dan ook geen werknemers.