FAQ

Welke werkgevers zullen kunnen genieten van de voordelen van individueel maatwerk (IMW)?

De werkgevers moeten een vestiging hebben in het Vlaamse Gewest, en het is daar dat de werknemer met een ticket IMW moet werken. (Er bestaat een uitzondering voor vestigingen buiten het Vlaamse Gewest, als de werknemer in kwestie in Vlaanderen woont en minstens een keer per week naar het Vlaamse Gewest terugkeert: dan kan de werkgever wel de loonpremie aanvragen, maar niet de begeleidingspremie.)

Tenslotte zullen de werkgevers, naast het tewerkstellen – met alles erop en eraan – van de werknemer(s) met een IMW ticket, ook voldoende extra begeleiding moeten geven.